مرور رده

مساجد استان فارس

مسجد حاج نظری، سروستان

این بنا در شهرستان سروستان دراستان فارس واقع گردیده و از آثار دوره صفوی است . بر سردر مسجد، کتیبه ای است که بر آن، تاریخ 1112 ه-. ق - زمان شاه سلیمان صفوی- ثبت شده است . در سروستان، مسجد دیگری با شبستانی ستوندار و ستون های حجیم و لوحه…

مسجد حاج میرزا کریم صراف

این بنا درمحله اسحاق بیگ، 200 متری مسجد نصیرالملک، دربافت قدیمی شیراز واقع گردیده است و ازآثار اواخر دوره زندیه و اوایل دوره قاجاریه محسوب می شود . شبستان اصلی مسجد درضلع شمالی قرار دارد که درطی سال های اخیر سه دهانه آن فروریخته است .…

مسجد حاج غنی، شیراز

این بنا در انتهای شمالی بازار وکیل واقع گردیده و بین سال های1300تا1303 ه-. ق توسط حاجی محمدحسن اسماعیل بیک - تاجر شیرازی- به جای مسجد قدیمی تری ساخته شده است . هردو ورودی، در سمت شرقی، رو به روی مدخل ورودی بازار وکیل واقع گردیده و دارای…

مسجد جامع نیریز

این بنا در شهرستان نیریز در 220 کیلومتری جنوب شرقی شیراز واقع گردیده و یکی از قدیمی ترین مساجد ایران است که به تأسی از معماری دوره ساسانی، با نقشه یک ایوانی ساخته شده و در طی دوره های بعدی، الحاقاتی بدان افزوده شده یا تعمیراتی در آن به…

مسجد جامع لار

این بنا در شهرستان لار درجنوب استان فارس واقع گردیده و از آثار دوره صفویه است که بعدها بازسازی و تعمیراتی در آن صورت گرفته است . بخش اصلی مسجد، چهار طاقی است که تمام نمای آن با سنگ تراش ساخته شده و دارای محرابی از سنگ تراش با ظرافت خاصی…

مسجد جامع قدیم هک

این بنا در آبادی هک- از توابع شهرستان ابرقو- واقع گردیده و اکنون ( 1348 ه-. ش) به صورت ویرانه ای درآمده است . مسجد، بزرگ و تماما از خشت بوده و پی های قطوری به عرض 2 متر داشته است . محراب مسجد دارای گچبری های مشابه نمونه های قرن ششم و هفت…

مسجد جامع سوریان

این بنا در سوریان، مرکز بخش بوانات، واقع گردیده و قدمت آن به دوره ایلخانی می رسد . به نوشته مصطفوی، بنای مسجد، اهمیت هنری زیادی ندارد و تنها اثر مهم آن، منبر منبت بزرگی بوده که به فرمان مظفرالملک، از محل میراث خواجه سعد بن محمد در سال…

مسجد جامع داراب

این با در شهرستان داراب در استان فارس واقع گردیده و ظاهرا از بناهای دوره صفوی است . این مسجد با نقشه ای مغایر با دیگر مساجد ایران ساخته شده و تا حدودی به آرامگاه اعتمادالدوله طهرانی- پدر نورجهان : ملکه ایرانی هندوستان - که در شهر آگرای…

مسجد جامع خنج

این بنا در خنج لارستان در جنوب استان فارس واقع است . بنای فعلی مسجد مربوط به دوره متأخر است و اعتبار آن، مربوط به بقایای بقعه شیخ محمد ابوانجم است که در دوره آق قویونلو بر مزار شمس الدین شیخ حاجی محمد خنجی- از مشاهیر و عرفای فارس- ساخته…

مسجد جامع جهرم

این بنا در کوی سنان شهرستان جهرم در استان فارس واقع گردیده و از آثار دوره صفوی است . بنایی ساده با صحن، ایوان، غرفه های دوطبقه و شبستان است که کلا با سنگ و گچ ساخته شده است . لوحی سنگی در بالای در غربی مسجد نصب گردیده است که بر اساس آن،…