مرور رده

مساجد استان كردستان

مسجد رشید قلعه بیگی، سنندج

این بنا در مجموعه بازار سنندج واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که احتمالا به جای مسجدی از دوره صفوی بنا گردیده است . این مسجد در دوره های بعد مرتبا مورد تعمیر و بازسازی قرار گرفته است . وجه تسمیه مسجد ظاهرا مربوط به شخصی است که…

مسجد دارالاحسان، کردستان

این بنا در ضلع غربی قلعه حکومتی، بر روی صفه سنگی نسبتا بلندی واقع گردیده و بین سال های 1227 تا 1228 ه-. ق توسط امان الله خان اردلاان - والی کردستان در زمان فتحعلی شاه قاجار- بنا گردیده است . این بنا که جامع شهر و معتبرترین مسجد آن است،…