مرور رده

مساجد استان همدان

مسجد جولاستان، تیوسرکان

مسجد جولاستان/ جولستان (تویسرکان) این بنا در خیابان شهدا ( جولستان) واقع گردیده و در دوره اخیر، بنای جدیدی جایگزین بنای قدیمی آن شده است . بنای قدیمی حدود 200سال پیش توسط حاج بیک محمد در مظهر قنات جولاستان ساخته شده و سطح آن حدود 5/1متر…

مسجد جامع همدان

این بنا در ابتدای خیابان اکباتان و نزدیک میدان امام خمینی همدان واقع گردیده و قدیمی ترین و معتبرترین مساجد همدان است . بنای فعلی مسجد با توجه به مشخصات معماری و کتیبه های موجود، متعلق به 1253 ه-. ق و بعد از آن است؛ اما با مطالعه منابع…

مسجد جامع نهاوند

این بنا در بلندای تپه ای مشرف به میدان قیصریه نهاوند واقع گردیده و ظاهرا بنای اولیه آن مربوط به دوره سلجوقی است . مسجد دارای حیاطی کوچک با شبستانی ستوندار است . پوشش شبستان بر روی چهار فیلپای قطور چهار ضلعی قرار گرفته که بر فراز آن، دو…

مسجد جامع تویسرکان

این بنا در حاشیه غربی راسته بازار در خیابان شهید باهنر واقع گردیده و از دو مسجد شمالی و جنوبی تشکیل شده است . قسمت شمالی، مسجدی از دوره صفویه، همزمان با مدرسه شیخ علی خان زنگنه و حمام خان بود که به مرور رو به خرابی گذاشت تا اینکه در دوره…