مرور رده

مساجد استان چهارمحال و بختياری

مسجد جامع شهرک

این بنا در روستای شهر یا شهرکیان در 5 کیلومتری شرق شهرکرد واقع گردیده و از آثار دوره افشاریه است که توسط محب علی بیک، سردار نادرشاه افشار، در سال 1152 ه-. ق ساخته شده است. بنای کنونی به ابعاد 24×24 متر که در دوره اخیر تعمیرا تی در…

مسجد جامع سامان

این بنا در شهر سامان ، 12 کیلومتری شمال شهرکرد واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه است که در دوره های بعد تعمیرات و تغییراتی در آن صورت گرفته است . بخش اصلی بنا، شبستان ستوندار مستطیل شکلی با هشت ستون سنگی است که بر روی آنها طاق های جناغی…

مسجد جامع چالشتر

این بنا در روستای چالشتر در 9 کیلومتری غرب شهرکرد واقع گردیده و در دوره قاجار- سال 1267ه-. ق - به دستور حاج محمدرضاخان چالشتری ساخته شده است . این مسجد با مساحتی قریب چهار هزار متر با نقشه مربع مستطیل و دوایوانه ساخته شده و مشتمل بر…

مسجد جامع بروجن

این بنا در شهرستان بروجن در 60 کیلومتری شهرکرد واقع گردیده و از آثار دوره قاجاریه و مشتمل بر صحن، رواق و شبستانی ستوندار است . ستون های شبستان آجری است که ازاره آن با سنگ پوشش یافته است . بر روی این ستون ها، طاق های جناغی و سپس پوشش های…

مسجد اتابکان، شهرکرد

این بنا که به مسجد اتابکان درب امامزاده نیز شهرت دارد، از جمله بناهای دوره تسلط اتا بکان است که با تعمیرات و بازسازی های دوره های بعد، تا به امروز برجای مانده است . بنای مسجد، ساختمان مجرد مکعب شکلی به ابعاد 25×25 متر است که در اصل…

مسجد آیت الله زاده، بروجن

این بنا در جانب جنوب غربی بروجن در 60 کیلومتری شهرکرد واقع گرد یده و از آثار دوره قاجاریه است که در دوره های بعد تعمیر و بخش هایی از آن بازسازی شده است . بخش اصلی بنا، شبستانی ستوندار با ستون های سنگی، طاق های جناغی و پوشش های گنبدی است.…