مرور رده

دره‌ها و تنگه‌های ایران

تنگ لیتون، آجم

نام فارسی: تنگ لیتون نام انگلیسی: Laytun valley تنگ لیتون در موقعیت جغرافیایی N3115 E5040 در استان کهگیلویه و بویر احمد واقع است. تنگ لیتون یکی از جاذبه های طبیعی و بکر منطقه «دلی آجم» از توابع شهرستان کهگیلویه است. آب…

تنگ مهریان

نام فارسی: تنگ مهریان، یاسوج نام انگلیسی: Mehrian valley تنگ مهریان در موقعیت جغرافیایی N30 42 E51 34 در ۱۰ کیلومتری غرب شهرستان یاسوج در استان کهگیلویه و بویر احمد قرار دارد. در مسیر جاده یاسوج به کاکان در سمت چپ جاده…

تنگ خرانداز (خرم ناز)،یاسوج

نام فارسی: تنگ خرانداز (خرم ناز) نام انگلیسی: Khorram Naz valley تنگ خرم ناز در موقعیت جغرافیایی N3032 E5144 در استان کهگیلویه و بویراحمد واقع است. پوشش گیاهی منطقه شامل خارهای کوتاه، چند نمونه کنگر، کاهوی وحشی، فرفیون و…