مرور رده

پارک‌های ملی ایران

پارك ملي به محدوده‌اي از منابع طبيعي كشور اعم از جنگل، مرتع، بيشه‌هاي طبيعي، اراضي جنگلي، دشت و آب و كوهستان اطلاق مي‌شود كه نمايانگر نمونه‌هاي برجسته‌اي از مظاهر طبيعي ايران مي‌باشد و به منظور حفظ هميشگي وضع زندگي و طبيعي آن و همچنين ايجاد محيط مناسب براي تكثير و پرورش جانوران وحشي و رشد رستنيها در شرايط كاملاً طبيعي تحت حفاظت قرار مي‌گيرد .

معرفی پارک ملی کویر

بخش های کوهستانی آن نیز با پوشش گیاهی استپی دارای تعداد قابل توجهی از وحوش کوهزی نظیر کل، بز ،قوچ و میش میباشد . این پارک از نظر تنوع پرندگان نیز دارای اهمیت ویژه ای است. پرندگانی نظیر کبک، تیهو وکوکه از پرندگان بومی بشمار می آیند .…

روز خوش سیاه کوه

خرداد بارش 2 ساعته ی شبانه باران بهاری، طراوت خاصی به منطقه کویر داده بود. صبح زود همراه یار طبیعت دوست خود تیمسار براتیپور از خلبانان فعال، در جنگ تحمیلی از قصر بهرام به سمت دامنه بلندتیرن قله سیاه کوه به نام سیستانی حرکت کردیم از…