مرور رده

درخت‌ها، درختچه‌ها، بوته‌ها و پوشش گیاهی ایران

اسفناج وحشی

اسفناج وحشی - آنزیپلکس اسفناج وحشی از جمله گیاهان بوته ای چند ساله می باشد که کشت آن در شرایط آب و هوایی خاص کشور ما نتیجه بسیار مطلوب و خوبی دارد. گیاهی خوشخوراک، و مناسب برای تغذیه دامها می باشد. در مقابل خشکی…