مرور رده

گل فشان‌های ایران

گلفشان پیرگل

نام انگلیسی:  Pirgel mud volcano نام فارسی :  گلفشان پیرگل گل افشان پیرگل در ۷۶ کیلومتری خاش با ارتفاع یک هزار و ۶۵۳ متر بین حصار کوه های تفتان در موقعیت جغرافیایی N275918 E602902 نمونه ای بی بدیل از آفرینش را در این منطقه…