مرور رده

گنبد‌های نمکی ایران

گنبد نمکی نهند، ماکو

نام انگلیسی:  Nahand Salt Dome نام فارسی :  گنبد نمکی نهند در ۱۰ کیلومتری شمال باختر آبادی تازه کند و در جنوب باختر دهکده نهند است. بصورت قارچی در داخل مارن های قرمز و خاکستری با روند شمال باختری - جنوب خاوری بالا آمده…

گنبد نمکی تازه کند، ماکو

نام انگلیسی:  Tazeh Kond Salt Dome نام فارسی :  گنبد نمکی تازه کند در ۳ کیلومتری جنوب باختر تازه کند و درون میوسن میانی قرار دارد . در گذشته توسط بخش خصوصی استخراج میشده اما در حال حاضر فاقد فعالیت است . حدود ۱۲۰ متر…