مرور رده

مقالات مرتبط با قطب‌نما (کمپاس)

ژیروسکوپ مکانیکی

كلمه ژیروسكوپ از دو كلمه Gyro به معنای دوران و Scope به معنای نشان دادن تشكیل شده است لذا آنرا دوران نما می توان گفت كه وظیفه خود یعنی نمایش دوران را بیان می كند. ژیروسكوپها سنسورهایی می باشند كه ما از آنها جهت به دست آوردن سرعت…

کمپاس و کاربرد های آن

زمین شناسان بیشترین استفاده را از کمپاس برانتون می کنند اما باستان شناسان، مهندسین محیط زیست و نقشه برداران نیز از قابلیت های این وسیله استفاده می نمایند. کمپاس برانتون در واقع یک قطب نماست که به دلیل داشتن شیب سنج و قابلیت حمل راحت به…

سفر با قطب نما

مشخص کردن موقعیت در نقشه توسط قطب نما Bearingقوس افق مغناطیسی دو نقطه مشخص را بگیرید که این دو نقطه هم در سطح زمین و هم در روی نقش قابل رؤیت باشند. نقشه را در وضعیت مشابه نقطه تعیین شده روی سطح زمین قرار دهید.…

تکنیکهای استفاده از قطبنما

کنترل کردن قطب نما به شرح زیر است: شاخص آن نچسبیده باشد. نشانگر نشان دهنده در روی قطب نما خم نشده باشد. شیشه و قسمتهای کریستالی آن نشکسته باشد. اعداد روی شاخص خوانا باشد. درست بودن آن را در جهتی که میدانید امتحان…

ساختن قطب نمای مغناطیسی

قطب نمای سوزنی شناور برای مغناطیسی کردن یک سوزن آن را در یک جهت بر روی پارچه ابریشمی بکشید. مالش سوزن از پایین به بالا باعث میشود که سوزن نقطه شمال را در نیمکره شمالی نشان دهد. شما میتوانید سوزن را مغناطیسی هم بکنید و به وسیله کشیدن…

قطب نمای عدسی دار

قطب نمای عدسی دار (Lensatic) متد کنترل به شرح زیر است. قطب نما را صاف نگه دارید: برای خواندن آزیموت به وسیله مشاهده اشیاء، درب قطب نما را باز کنید شیار اشیاء را تنظیم کنید. سیم زاویه مقابل را هم تنظیم کنید و آزیموت (برحسب درجه) از…