مرور رده

مسیر و جهت‌یابی

انسان از روزي كه چشم باز كرد با پديده هاي مختلفي از جمله شب و روز ، حركت خورشيد ، جهت حركت آن و… آشنا شد و از آن ها استفاده كرد تا بتواند جهت هاي مختلف را تعيين و پيدا كند . ساده ترين راه شناخت جهت ها همان طلوع و غروب خورشيد است طبق قرارداد سمتي را كه خورشيد طلوع مي كند خاور يا مشرق و سمتي را كه خورشيد غروب مي كند باختر يا مغرب گويند . با توجه به اين قرارداد ها جلوي ما شمال و پشت سرمان جنوب است . اين جهت ها را جهت هاي اصلي ( شمال و جنوب ) و جهت هاي مابين آن ها را جهت هاي فرعي مي ناميم.

آنچه در باره نقشه گرافیکی باید بدانیم

در نقشه گرافیكی،نقشه اصلی و نقشه های جزئی دیگری را كه نصب نموده اید،نمایش داده می شود.نقشه اصلی شامل شهر های بزرگ،جاده ها ،بزرگراه ها ست درصورتیكه نقشه های جزئی شامل Points of خیابانهای كوچكتر،آدرس ها،تقاطع ها و چهار راه ها و…

انتقال و ذخیره اطلاعات نرم افزار Map Source

و بالعكس رد و GPS به دستگاه MapSource نقشه ها،نقاط،مسیر ها و ردپا ها می توانند از بدل شوند با Garmin خود و دیگر دستگاه های شركت GPS نكته:جهت اطلاع از نحوه ارتباط دستگاه كامپیوتر به كتابچه راهنمای آن مراجعه نمایید.با مراجعه به…

آشنایی با گزینه های اضافی دستگاه GPS

RINO صفحه ارتباط رادیویی در دستگاههای سری قابلیت RINO ( Radio Integrated and navigation in outdoor ) دستگاههای سری ارتباط رادیویی با مدلهای همانند خود را دارا می باشند . به عبارتی ، می توانید با استفاده از دو دستگاه این مساله یك…

آشنایی با صفحه قطب نمای GPS

صفحه قطب نما ، راهنمای شما به سمت هدف انتخابی می باشد كه با استفاده از نشانگرهای گرافیكی ، شما را به هدف می رساند . در این صفحه شما می توانید با استفاده از انتخابهای خود را به هدف برسانید . Bearing Pinter یا Course Pointer…

رسم گراف ارتفاع بر مبنای فاصله در GPS

PLOT OVER DIST رسم گراف ارتفاع بر مبنای فاصله در این قسمت می توان نمودار ارتفاع را بر مبنای فاصله ویا بر مبنای زمان رسم نمود. برای تغییر از مبنای فاصله به مبنای زمان وبالعكس كافیست را فشار دهید تا به صفحه…

آشنایی باصفحه Trip Computer در GPS

شما می باشد كه از GPS این صفحه یكی از صفحات اصلی دستگا ه قسمت منوی اصلی نیز در دسترس می باشد . در این صفحه شما می توانید تنظیمات مختلف را برای كامپیوتر برنامه خود انجام دهید . در این قسمت ، شما می توانید 8 نوع اطلاعات ناوبری را در…

آشنایی با صفحه ارتفاع سنج GPS

در این صفحه شما می توانید نموداری از تغییرات ارتفاع برحسب مكان یا زمان و یا پروفایلی از تغییرات فشار بر حسب زمان را مشاهده نمایید دیتا فیلدهای بالای صفحه توسط فرد استفاده كننده از دستگاه قابل تغییر می باشند Altimeter…

آشنایی با قسمتهای سخت افزاری GPS

ابتدا با قسمتهای اصلی دستگاه خود آشنا می شویم . برای فعالیت GPS قسمت مربوط به باطری ، بخش مهمی از دستگاه شما می باشد . كلیه دستگاههای در طبیعت باید خاصیت ضد آب داشته باشند . این محفظه باید با قابلیت ضد آب ساخته شده و شما…