مرور رده

نیش زدگی و حمله حیوانات

عقرب گزیدگی

سم یكنوع عقرب به نام سنتروروئید اسكالپچراتوس (Centruroides Sculpturatus) شدیداً كشنده است (عقزب كوچك و زرد رنگ با یك توبركول كوچك روی پشت , و به طول 2.5 تا 7.5 سانتی متر , كه به آن عقرب جرار نیز گفته می شود ) . نكته : خطرناك ترین…

گازگرفتگی توسط سگ یا گربه

دهان حیوانات حاوی میکروبهایی است که بعضی از آنها می توانند سبب عفونتهای خطرناک و حتی کشنده شوند . در موارد گاز گرفتگی توسط حیوانات به نکات زیر توجه کنید : 1- سریعا ناحیه گاز گرفته شده را با آب و صابون تمیز کنید . 2- جلوی خونریزی…

زنبور گزیدگی

علایم و نشانه ها مشاهده ی سوراخ محل نیش و گاهی خود نیش در محل گزش - وجود درد ، سوزش ، قرمزی یا تورم در محل گزش - بروز علایم مسمومیت مثل كاهش فشار خون ، كهیر ، ... كمك های اولیه - ارزیابی صحنه حادثه ، دور كردن یا…

مار گزیدگی

مارهای سمی به گروه بزرگ تقسیم می شوند : 1- خانواده ی مارهای مرجانی شامل مار مرجانی , كبری , ماهبا و غیره 2- خانواده ی افعی ها از جمله افعی , مارزنگی و غیره نكته : هرگونه مارگزیدگی را باید سمی تلقی كرد مگر خلاف آن ثابت شود…

نیش زدگی حشرات

سوزشی که بر اثر نیش زدگی حشرات ایجاد می شود بعلت وجود موادی است که در بزاق حشره است و با انتقال آن به داخل پوست , سبب تحریک آن می شود . نحوه برخورد با این موارد بصورت زیر است : 1- پوست محل نیش زدگی را با آب و صابون را بشویید 2- بر…