مرور رده

روستاهای استان خراسان رضوی، شمالی و جنوبی

روستاهای استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و جنوبی

روستاى خرگرد

روستاى خرگرد، از توابع خواف، در یک منطقهٔ دشتى واقع شده و رودخانهٔ خواجه‌یار در غرب آن روان است. کوه شکسته‌کلاته در شمال غربى روستاست و در اعتدال هواى آن مؤثر است. در این روستا یک مسجد بسیار قدیمى به نام «غیاثیه…