مرور رده

روستاهای استان یزد

روستاهای استان یزد

روستای شواز

روستای شواز ، در فاصله 95 کیلومتری جنوب شرقی استان یزد در ادامه سلسله جبال شرکوه قرار دارد. پشت روستا متصل به کوه و مقابل روستا باز و منتهی به دشت وسیع است. این روستا از آبادی های قدیمی یزد است. قبرستان های قدیمی آن چه در شواز و چه در…