مرور رده

استان قم

استان قم با وسعت 11238 کیلومتر مربع در بخش مرکزی ایران واقع است. این استان با اختصاص 68 صدم درصد کل مساحت کشور (کمتر از یک در صد)، بیست و هشتمین و در واقع کوچکترین استان کشور محسوب میشود. استان قم از شمال به استان تهران (شهرستانهای ورامین و ری)، از شرق به استان سمنان (شهرستان گرمسار) و دریاچه نمک، از جنوب به استان اصفهان (شهرستان کاشان) و از غرب به استان مرکزی (شهرستانهای ساوه، تفرش، آشتیان، دلیجان و محلات) محدود است. استان قم از سال 1375 ش دارای یک شهرستان، پنج بخش (بخش مرکزی، کهک، سلفچگان، خلجستان، جعفرآباد) نه دهستان و 364 آبادی دارای سکنه بوده است. استان قم به جهت همجواری با کویر مرکزی از آب و هوای بیابانی برخوردار است و مهمترین رودخانه در بخش مرکزی استان قم «قمرود» میباشد که با طول 228 کیلومتر از کوههای داران و خوانسار سرچشمه میگیرد و به همراه رودخانه قره چای به مسیله میریزد.