مرور رده

مطالب مرتبط با بندپايان ايران

زبان و لهجه در ملخ ها

ملخ ها چون انواع مختلفی دارند، با زبانها و لهجه های گوناگونی سخن می گویند و چه بسا ملخی از نژاد خاص، زبان ملخ نژاد دیگر را نفهمد و مقصود او را درك نكند. همچنان كه مثلا یك فرد چینی، مقصود یك عرب را نمی فهمد؛ یا یك بومی آفریقایی، سخن یك…