مرور رده

خزندگان ايران (راسته مارها)

مارهای سمی مارهای نیمه سمی (اپیستوگلفیا) مارهای غیر سمی (اگلیفا)

چرا گاهی اوقات مار ها غذا نمی خورند

غذا نخوردن مار ها می تواند علت بیماری یا غیر از آن باشد . اگر شرایط محیط زیست جانور از قبیل دما ، درصد رطوبت و مقدار روشنایی از حد معمول لازم برای زندگی تغییر کند ، طبیعتا تغذیه مار مختل می شود ، بنابراین در مواردی که مار از خوردن امتناع…

انواع مارهای ایران

تا آنجایی كه مشاهده و مطالعه شده است، مارهای بزرگ ایران در حدود 2متر هستند و مارهای كوچك از چند سانتیمتر تجاوز نمی‏كنند. در ایران بیش از 21گونه مار سمی ونیمه سمی و 35گونه مار غیر سمی و بیش از 5گونه مار دریایی وجود دارد. مارهای ایران…

انواع مار

مارها در مناطق گستردهای از زمین پراکنده می باشند کشور ما به ویژه در بخشهای مرکزی بعلت کویری بودن و خشک بودن این مناطق محل مناسبی برای زندگی برخی مارها می باشد که عمدتا خطر ناک هستند مانند انواع افعی ها از جمله افعی شاخدار، تیر مار ، مار…

سرم ضد مار گزیدگی

سرم ضد مار گزیدگی به مواردی اطلاق می شود كه خاصیت خنثی كننده سم مار را داشته باشد . این سرم كم و بیش هترولوگ است (Heterologous) و با ایمن سازی حیوان (اسب حیوان انتخابی) بر ضد سموم مار تهیه می گردد . تزریقات سم به اسب از مقدار كم شروع و…

آمار مار گزیدگی در ایران

سم مارهای دریایی به مراتب قویتر و كشنده تر از سموم افعی‌ها و كبراها می باشد . جدول شماره 5 قدرت كشندگی (LD50) و حد متوسط سم هر یك از مارهای ایران را نشان می دهد . این ارقام با توجه به بررسیهای نویسنده در طی بیش از سی سال اخیر روی…

کمک‌های اولیه مار گزیدگی

متاسفانه كمك‌های اولیه غالباً باعث گمراهی در تشخیص و درمان مناسب می شود . از طرفی نوع مار گزنده ، محل گز ، شرایط و امكانات محلی ، زمان لازم برای رساندن مصدوم به مراكز درمانی ،‌وسیله نقلیه ،‌شدت مسمومیت ،‌ تجهیزات…

مختصری راجع به سم مار

سم مار عمدتاً برای بی حركت كردن و كشتن شكار می باشد و از نظر دفاعی احتمالاً اهمیت حیاتی دارد . نیش دندان یا فنگ Fang را به دندان تغییر شكل یافته مار گویند كه شیار دار یا مجوف است (همانند سوزن تزریقات) . فنگ‌ها در گروه افعیها بزرگ…

کلیاتی درباه مارهای ایران

سرزمین ما در حدود 1648000 کیلومتر مربع وسعت دارد . در این سرزمین پهناور هزاران نوع گیاه و جانور گوناگون وجود دارد که همه آنها جالب توجه و دیدنی هستند . اما این گیاهان و جانوران به طور تصادفی و اتفاقی در این سرزمین پراکنده نشده اند .…

گزش مارهای سمی

اغلب مارها موقعی که بترسند برای دفاع از خود حمله کرده و بوسیله دندان سمی یا فنگ Fang سم خود را به شکار تزریق می کنند . چگونگی تزریق سم به شکار بستگی به طرز قرار گرفتن استخوانهای سر دارد که در انواع مختلف مارها متفاوت است . بطور کلی با…

تشخیص مارها

بسیاری از اشخاص با اینکه به خزندگان علاقه دارند و خاصه به دیدن مارها اشتیاق فراوان نشان می دهند ، صرفأ به این سبب که نمی توانند یک مار سمی را از مار غیر سمی تشخیص دهند ، از پی گیری در امر شناسائی و مطالعه دقیق مارها خود داری می ورزند و…