مرور رده

خزندگان ايران (راسته مارها)

مارهای سمی مارهای نیمه سمی (اپیستوگلفیا) مارهای غیر سمی (اگلیفا)

درباره مار جعفری بیشتر بدانیم

بیشتر دشت‌ها و دامنه‌های گرم و بیابانی مناطق مرکزی و جنوبی ایران خالی از سکنه و غیر قابل سکونت است و نیز بی آبی و آب و هوای نامساعد باعث فقیر بودن پوشش گیاهی و تنوع اندک جانوران شده است اما موجوداتی هم هستند که در این نواحی خشن…

خانواده مارهای غیر سمی (aglypha)

خانواده تیفلوپیده Family Typhlopidae مارهای این خانواده عموماً كوچك و كرمی شكل هستند . بدنشان از پولك‌های نسبتاً گرد و صاف پوشیده است . ناحیه دم كوتاه ، هم عرض سر و منتهی به یك زائده شاخی است . پولك‌های سطح شكمی…

خانواده مارهای سمی (ونوموس)

خانواده الاپیده FAMILY ELAPIDAE اصولا این گروه از مارها را می توان جزو مارهای پروترولیفا (Proteroglypha) از خانواده كلوبریده دانست . ساختمان و شكل این مارها كوتاهتر و دارای نیش دندان یا فنگ (Fang) سمی بزرگ می باشد (شكل 11…

خانواده مارهای نیمه سمی (Opisthpglypha)

خانواده بویگا Genus Boiga مشخصات : سر مار بزرگ و از ناحیه گردن متمایز می باشد چشم بزرگ و مردمك آن عمودی است . پولكهای سطح پشتی صاف و ردیف ظهری آن بزرگ است . بدن از پهلو بهم فشرده و پولكهای سطح زیرین دم در دو ردیف قرار می…

درباره مارها

مارها موجوداتی مرموز هستند و با وجود آنکه اغلب مردم از آنها وحشت دارند از پر طرفدارترین جاندارانی می باشند که می خواهیم راجع به آنها اطلاعات کسب کنیم. تا کنون حدود 3000 گونه از این موجودات شناسایی شده اند که در این میان فقط حدود 400…

مارهای عظیم الجثه

بزرگترین گونه مار شناخته شده در جهان که آناکوندا (Anaconda) نام دارد که در آمریکای جنوبی یافت می شود. اولین نمونه از این حیوان که از لحاظ جثه در نوع خود رکوردار است، این حیوان که از لحاظ جثه در نوع خود رکوردار است، با طولی معادل…

نقش مذهبی مارها در دنیا

مارها در گذشته به عنوان قدرتی ماورای طبیعت در مذهب رایج زمان نمودار شده و مورد پرستش بوده اند . تقدیس و پرستش مار را " افیولاتری " می نامند ، برخی از پژوهندگان از بررسی آثار به دست آمده در مورد پرستش مار به این نتیجه رسیده اند که منشا این…

مواد سازنده ی سم مار ها

سم مار مایعی است روغنی شکل و بر حسب نوع مار به رنگ سفید تا زرد پررنگ ، شفاف یا کدر و اندکی اسیدی می باشد. سم مار مخلوطی است از مواد پیچیده پروتئینی با خواص سمی و آنزیمی و مواد غیر پروتئینی از قبیل انواع لیپید ها ، کربوهیدرات ها ، نمک های…

علت زبان چنگال مانند مارها

هزاران سال است که زبان چنگال‌مانند مارها توجه مردم را به خود جلب کرده و به پیشنهاد فرضیه‌های گوناگونی پیرامون آن انجامیده است. در بسیاری از فرهنگ‌ها و آیین‌ها، زبان چنگال‌مانند نمادی از بدجنسی و فریبکاری است.…

واکنش های رفتاری مارها

در مار ها ، رفتار های فردی مثل انگیزه های گرسنگی ، جفت طلبی ، جفتگیری ، انحراف جنسی ، دفاع و تهاجم ، مسکن گزینی ، تغییر مکان و نیز ساعت زیست شناختی دیده می شود . مار به هنگام گرسنگی در طلب طعمه و صید به حرکت در می آید و به محض شناسایی…