مرور رده

کویرها و بیابان‌های خور و بیابانک

در حاشیه جنوبی و جنوب شرقی کویر مرکزی ایران، کویرها و بیابان های پراکنده ای وجود دارند که به واسطه شهرت روستای مصر به منطقه هدف گردشگری طبیعتگردان تبدیل شده اند.