مرور رده

تاریخ باستانی ایران

سیستان زادگاه نخستین ها

بنا بر متون پیش از اسلام، یازدهمین سرزمینی است كه اهورا مزدا بیافرید و چهاردهمین ساتراپی (ایالت) در ساختار دولت ساسانی محسوب می شد. فراوانی و تنوع این نامها كه گاه ریشه هندواروپایی دارد دلیل بر قدمت، قداست و دیرینگی این سرزمین اسطوره ای…

محوطه باستانی اسپیدژ درحال نابودی

باستان‌شناسان با شروع فصل جدید كاوش در اطراف گورستان پنج هزار ساله اسپیدژ در سیستان و بلوچستان به دنبال شناسایی شهر مسكونی مردم اسپیدژ هستند. در 2 كیلومتری گورستان پنج هزار ساله «اسپیدژ»، محوطه‌ای وسیع وجود…

نقش گیل گمش در اسپیدژ

باستان شناسان، ظرفى سفالى متعلق به ۴۰۰۰ سال پیش كه نقش اسطوره گیل گمش، قدیمى ترین اسطوره جهان كه در بین النهرین در غربى ترین نقطه ایران شكل گرفته است، را در محوطه باستانى اسپیدز در سیستان و بلوچستان و در شرقى ترین نقطه كشور كشف كردند.تا…

مکران در عصر هخامنشیان

هرودوت(مورخ یونانی 484 تا 425 ق.م )در کتاب سوم تاریخ خود تعداد20 سانتراپی (استان) برای حکومت هخامنشی بر شمرده است که چهاردهمین استان مکا یا مکران است با مردمی غیر آریایی.هرودوت سه قوم غیر ایرانی را ساکن این قسمت می داند که عبارتند از :…

کانونهاى زندگى بلوچستان در دوران پیش از تاریخ

دوران پارینه سنگى (70000 تا 100000 ق. م) : به دلیل انجام نیافتن كاوشهاى عمیق باستانى در بلوچستان از دوران پارینه سنگى اطلاع چندانى وجود ندارد، از آثار یافته شده در محوطه‏ هاى پراكنده این ناحیه مى‏توان گفت كه اجتماعات بشرى در…

علل و نحوه تقسیم بلوچستان

بلوچستان در زمان سلطنت پادشاهان مقتدر ، مطیع حكومت مركزی ایران بوده است و در دوره هائیكه پادشاهان با یكدیگر نزاع داشته اند یا پادشاه ناتوانی بر تخت سلطنت می نشسته ،آنها مطیع دولت مرکزی نبوده ودم از استقلال می زده اند. در سال 1254 كه…

زبان کهنسال روستای تاریخی گرمه

در نخستین هم اندیشی گویش شناسی ایران كه از جانب فرهنگستان زبان و ادب فارسی با هدف گسترش پژوهشهای گویش شناسی در ایران كه چندی پیش برگزار شد، مقاله هایی پیرامون گویشهای ایرانی از سوی استادان و دانشجویان و پژوهشگران ارایه شد. هم اندیشی گویش…

سابقه تمدن انسانى در بلوچستان

به عقیده دانشمندان براى یافتن پناهگاههاى انسان «پالئولیتیك» باید در مثلث شیراز، مشهد، زاهدان و بخصوص در ناحیه بم و كوه آتشفشانى تفتان در بلوچستان به جستجو و بررسى پرداخت. در گذشته‏ ها پیوسته یك ارتباط واقعى بین…

سابقه باستان شناسى بلوچستان

بلوچستان بخش بزرگى از جنوب شرقى فلات ایران است كه نسبت به سایر مناطق این فلات ناشناخته ‏تر است. این منطقه در واقع مرز بین دو تمدن بزرگ ایران و هند بوده است كه به دلایل خاص از جمله وضعیت خاص جغرافیایى‏، جمعیت كمى در خود جاى داده…

تمدن پنج هزار ساله اسپیدژ

آخرین تحقیقات گروه باستان شناسی درگورستان ماقبل تاریخ «اسپیدژ» نشان داد محوطه باستانی «اسپیدژ» حلقه ارتباط بین تمدن باستانی جیرفت و شهرسوخته زابل بوده است. محوطه پیش ازتاریخ اسپیدژ متشکل از2قبرستان است که به هزاره…