ریگ جن

زیر بنای ریگ جن یک دشت فرسایش یافته است که در حال حاضر تپه های ماسه ای برخان و تپه های ماسه ای هرمی (قورد) آن را اشغال کرده است. تمام ریگ جن دارای رسوبات نمکی فراوان می باشد که عمده ی رسوبات و مواد فرسایشی آن از دامنه های فرسایش یافته البرز شکل گرفته است.


 

نام انگلیسی:  rig-e jenn desert    

نام فارسی: ریگ جن 

 

 

موقعیت جغرافیایی

ريگ جن در محدوده جغرافيايي مركز ايران در قسمت غربي كوير مركزي ايران قرار گرفته است. اين منطقه از شمال به جنوب سمنان و گرمسار، از غرب به محدوده پارك ملي كوير و تنگ ظلمات، از شرق به محور ارتباطي جندق-معلمان و از جنوب به شمال انارك و چوپانان محدود ميگردد. گسترش ريگ جن از شمال غرب به جنوب شرق است. ريگ جن در قسمت جنوب شرقي پوشيده از تپه هاي ماسه اي به هم پيوسته است كه به "دم ريگ" شهرت دارند. در قسمت مركزي و شرقي تپه ها به صورت نوارهاي باريك شمالي جنوبي تغيير شكل داده كه عرض آنها در محدوده 2 كيلومتر تا 500 متر متغير است. وجود باد غالب از سمت غرب به شرق باعث شده است كه تپه در قسمت شرقي داراي شيبي بسيار تند و در قسمتهاي غربي داراي شيب ملايمتري باشند. همين عامل باعث شده است كه عبور از ريگ جن با وسائط نقليه از سمت شرق به غرب بسيار دشوار و در پاره اي از موارد غير ممكن گردد.

     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.