درگاه کویرتور و گردشگری
تور و گردشگری

برای دریافت اطلاعات کامل تورها و برنامه ها بر روی لینک های زیر کلیک کنید. همچنین با عضویت در سایت برنامه تورها به صورت خودکار به پست الکترونیک شما ارسال خواهند شد.


گردشگری مبتنی بر طبیعت بخش به سرعت رشد یابنده ای در نظام بازار جهانی گردشگری می باشد. مکانهای هدف این نوع از گردشگری ، عمدتاً پارکهای ملی ، ذخیره گاههای حیات وحش ، سیماهای طبیعی جذاب و تماشایی و مناطق بکر و دست نخورده  می باشد. بعبارتی دیگر گردشگری مبتنی بر طبیعت ، مسافرت به منظور کسب لذت از نواحی طبیعی دست نخورده و مشاهده نزدیک حیات وحش گیاهی و جانوری می باشد، اما در مقابل ، اکوتوریسم، نوعی گردشگری طبیعی با پیامد خفیف می باشد که در راستای پایداری گونه ها و زیستگاههای طبیعی هم به صورت مستقیم از طریق مشارکت در اقدامات و برنامه های حفاظتی و هم به طور غیر مستقیم از طریق ایجاد درآمد برای جوامع محلی و در نتیجه ایجاد انگیزه برای آنها در جهت حفاظت از میراثهای طبیعی فعالانه عمل می نماید.
 

     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.