درگاه کویرطبیعت ایرانجزایر خلیج فارس، دریاچه ارومیه و خزر
جزایر خلیج فارس، دریاچه ارومیه و خزر

جزایر ایرانی شامل جزایر خلیج فارس، جزایر دریاچه ارومیه و دریای خزر هستند که در این بخش به معرفی آنها پرداخته شده است. جزایر دریاچه ارومیه در پوشه جداگانه ای معرفی شده اند که در همین صفحه قابل دسترسی هستند. پوشش گیاهی، پوشش جانوری، تاریخچه، وجه تسمیه، فرهنگ مردمان و ... از جمله مطالبی است که در مورد هر جزیره به آن اشاره شده است.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.