درگاه کویرطبیعت ایرانپناهگاه های صخره ای و غارهای دستکند
پناهگاه های صخره ای و غارهای دستکند

پژوهشگران و باستان شناسان كهن‌ترين بقاياي زندگي اجتماعي انسان را در غارها مورد شناسايي قرار داده‌اند و شايد اغراق نباشد كه اگر بگوئيم نقش اينگونه مكانهاي طبيعي در شكل‌گيري اولين گروههاي اجتماعي بشري به مراتب بيش از ديگر موارد باشد. بررسي هايي كه توسط باستان‌شناسان در نقاط كوهستاني براي بازشناسي حيات گذشته انسان صورت گرفته تاكنون منجر به كشف تعداد متنابهي از غارها و پناهگاههاي صخره‌اي بوده كه در آنها بقاياي اشياء و ابزارهاي بسيار ابتدايي و اوليه نيز به دست آمده است و بدين سال غارها به واسطه‌ي جايگاه و شرايط مناسب آنها براي سكونت از دير باز مورد توجه گروههاي انساني كوچك قرار گرفتند و آنها را متناسب با وضعيت خويش و فصول سال و ساير شرايط مورد سكونت و استفاده قرار دادند كه بنابر مدت زمان سكونت و شرايط زماني و مكاني ابزارها و اشياء مورد استفاده نيز تا حدودي متمايز‌اند.


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.