درگاه کویرمناطق حفاظت شده ایران
مناطق حفاظت شده ایران

مناطق حفاظت شده به محدوده اي از عرصه هاي منابع طبيعي اتلاق می شود كه به لحاظ ضرورت حفظ و تكثير نسل جانوران و احياء آن ضمن رعايت حقوق و بهره برداري، جوامع محلي ايجاد گرديده اند. در زیر کلیه مناطق حفاظت شده ایران شامل اطلاعات کامل منطقه به همراه عکس ارائه شده است.

 

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.