درگاه کویرطبیعت ایراندره ها و تنگه های ایران
دره ها و تنگه های ایران

تنگ دره ای است که بیش از اندازه ی طبیعی ژرف و باریک باشد. دیواره های تنگ اغلب قائم و فوق العاده پرشیب است. در سوی دیگر تنگه  باریکه ای از آب که دو دریای مجاور را بطور طبیعی به یکدیگر متصل سازد. به این عارضه باب نیز گفته می شود. در ادبیات رایج تفاوتی بین تنگ و تنگه نیست در صورتی که این دو واژه تفاوتی اساسی دارند. در این بخش از سایت کویرها و بیابان های ایران به معرفی تنگ ها و دره های دیدنی و ناشناخته ایران پرداخته شده است. این بخش در دست تکمیل است.

 


     
تبلیغات


 


 

 

براساس قوانین نرم‌افزاری، درج مطالب فقط با اجازه کتبی و ذکر منبع امکان‌پذیر است.