تور و گردشگری

شهرهای ایران

باغ پهلوان‌پور مهریز یزد

باغ پهلوان پور مهریز به دلیل روان بودن آب از داخل آن از گذشته دارای جاذبه خاصی بوده است. این آب از قنات مشهور به "حسن آباد" سرچشمه می گیرد و ... به جز باغ پهلوان پور به طور مستقیم از هیچ یك از باغهای منطقه عبور نمی كند. آب…

خوسف

شهرهای كنونی در گذر زمان فراز و نشیبهای بسیاری را پشت سر گذاشته‌اند, از روستا تا به شهر. رونق تجاری، مسائل نظامی، وضعیت اقلیمی، حمله دشمنان، وقوع بلایای طبیعی و غیره در پیدایش، گسترش یا نابودی شهرها نقش دارند. در این میان كم كم…

روستاهای ایران

اقامتگاه‌های بومگردی

هتل‌ها

عضویت در خبرنامه