تور و گردشگری

شهرهای ایران

دومین شهر تاریخی جهان به کویر معنا بخشیده است

به گمان من، شهری چون یزد را تنها مردمانی شكیبا و كم توقع می توانسته اند بنا نهاده و آن را از پس قرون و اعصار متمادی همچنان پا بر جای نگاهدارند. چرا كه آنان، مردمانی پیوسته در معرض خطرات ناشی از آب و هوای بی نهایت گرم و خشك در تابستان و…

درباره زواره

این‏جا زواره است.شهر تاریخی زواره.از اردستان که دوازده کیلومتر به‏ سمت کویر برانی،راه به پایان می‏رسد.«خوش آمدید».این را در ابتدای بلواری‏ نوشته‏اند که ردیفی خرزهره در میانه دارد.«به شهر تاریخی زواره…

نیریز

شهرستان نیریز یكی از قدیمیترین و كهنترین شهرستانهای استان فارس است كه از شمال به شهر بابك و آباده، از جنوب به داراب، از شرق به سیرجان و از غرب به استهبان محدود می شود . شهر نیریز به طول جغرافیایی َ20 °54، عرض جغرافیایی َ12…

روستاهای ایران

اقامتگاه‌های بومگردی

هتل‌ها

عضویت در خبرنامه