آب و هوای مناسب برای کشت زعفران

زعفران گیاهی است نیمه گرمسیری و در نقاطی که دارای زمستانهای ملایم و تابستان گرم و خشک باشد بخوبی می روید. مقاومت زعفران در مقابل سرما زیاد است و لیکن چون دوران رشد آن مصادف با پائیز و زمستان و اوایل بهار است طبعا در این ایم به هوای مناسب و معتدلی نیاز دارد. در دوره خواب یا استراحت گیاه (تابستان) بارندگی یا آبیاری برای آن مضر است بنابراین کشت و کار آن در مناطق گیلان و مازندران و مناطق گرم جنوب کشور معمول نیست. اراضی آفتاب گیر و بدون درخت که ضمنا در معرض بادهای سرد نیز نباشد برای رشد زعفران مناسب است. با این وجود در برخی از روستاهای بیرجند و قاین در زیر سایه بوته های زرشک و درختان بادام که در تابستان کمتر آبیاری می شوند کاشته می شود.

 

حداکثر دمای این گیاه بین 40 تا 35 درجه سانتی گراد و در ارتفاع بین 1300 تا 2300 متر از سطح دریا عملکرد خوبی را نشان داده است.خاک مناسب پرورش زعفران:از آنجاییکه پیاز زعفران مدت نسبتا زیادی (7 – 5 سال) در زمین می ماند. خاک زمین باید سبک یا ترکیبی از شن و رس باشد که پیاز بتواند در این مدت علاوه بر تامین مواد غذایی، در مقابل شرایط خاص منطقه ای نیز مقاومت نماید.بنابراین جهت رشد و نمو مناسب گیاه و تولید محصول مرغوب و مطلوب زمین های حاصلخیز و زهکشی شده بدون درخت با خاک(لومی، لیمونی، رسی و شنی) و آهک دار که Ph آن بین 7-8 باشد بر زمین های شور، فقیر و مرطوب، اسیدی ترجیح داد.

 

زعفران در زمین هاییکه دارای قلوه سنگ یا علف های هرز یا مواد آلی پوسیده نشده باشد محصول خوبی نمی دهد.تهیه زمین:در تهیه زمین به منظور کاشت زعفران لازم است توجه و دقت خاصی معمول شود ابتدا در فرصتهای مناسب در پائیز یا زمستان زمین مورد نظر را شخم عمیق می زنند درصورتیکه شرایط مناسب نبوده یا دسترسی به تراکتور مقدور نباشد می توان شخم را در پایان بهار یا اوایل تیرماه نیز انجام داد.در تهیه زمین بطریق سنتی در اوایل بهار پس از قطع بارانهای بهاره زمین را با گاوآهن ایرانی شخم می زنند بعد از 15 – 10 روز مجددا به شخم زمین اقدام می کنند و اگر زمین دارای کلوخ باشد گاوآهن را باز کرده و کلوخ ها را با استفاده از ماله خرد می کنند بعد از دو یا سه هفته مجددا زمین را دوبار در جهات عمود بر هم شخم می زنند قبل از شخم سوم برای هر 100 متر مربع زمین 10 – 5 بار الاغ کود حیوانی پوسیده پخش می نمایند کشاورزان بخوبی دریافتند که شخم های مکرر صرفنظر از تهیه بستر مناسب کشت زمین را تا حدودی از وجود علف های هرز پاک می سازند.

 

در این طریق زمین کرت بندی شده و طول و عرض کرتها را نسبت به شیب زمین و قدرت آب تعیین می کنند. معمولا عرض و طول کرتها در حد بین 4*10 تا 100*10 متر می باشد در زراعت مکانیزه زعفران زمین را در پاییز سال قبل از کشت با گاوآهن شخم عمیق می زنند در بهار پس از قطع بارانهای بهاری خاک را با انجام شخم متوسط ضمن سله شکنی از وجود علفهای هرز پاک می کنند در مرداد یا شهریور پس از پخش 40 -80 تن کود حیوانی و 200 کیلوگرم فسفات آمونیوم زمین را بصورت فارو در میاورند و برای کشت آماده می کنند. (البته متخصصین تغذیه ای توصیه می کنند که حدود 250 کیلوگرم سولفات پتاسیم نیز در این مرحله با خاک مخلوط گردد)انتخاب پیاز و زمان کشت زعفران:احداث مزارع جدید زعفران فقط بوسیله پیاز آن مقدور و معمول است. بنابراین تهیه و انتخاب پیاز مرغوب جهت کاشت در ایجاد و گسترش کشت حائز اهمیت است.

 

پیاز زعفران را می توان از خاک درآورد به انبار یا مزرعه دیگری منتقل نمود، با توجه به دوده خواب یا استراحت پیاز که از اواخر اردیبهشت ماه تا اواخر مرداد ادامه دارد می توان در این فاصله نسبت به بیرون آوردن پیاز اقدام کرد. بهتر است پیازها پس از بیرون آوردن از زمین کاشته شوند تا پیازها ضمن ادامه استراحت در زمین جدید مستقر شوند. از بیرون آوردن پیازها در اواخر مرداد به بعد باید خودداری کرد چون در این موقع بعضی از پیازها ممکن است برای ریشه دادن و جوانه زدن آماده باشند هر قدر فاصله بیرون آوردن پیازها تا کاشت کمتر باشد بهتر است با وجود این پیاز زعفران را برای مدت چندماه در محل سرد و خشک با ارتفاع 30 – 20 سانتی متر می توان بصورت پخش شده نگهداری نمود ولی این امر باعث عدم توسعه فیزیولوژیکی گلها شده و باردهی سال اول کشت را شدیدا کاهش می دهد.

 

پیاز زعفران را از موقع خزان بوته (اوایل خرداد تا اواسط مهرماه می توان کشت نمود ولی بهتر است از کاشت پیاز در اواخر تیر و اوایل مرداد خودداری شود زیرا در این موقع هوا و زمین بسیار گرم است و بیم آن می رود که رطوبت پیاز موقع جابجای از بین رفته و به آن صدمه وارد شود. بر اساس تحقیقات انجام شده توسط مرکز پژوهشهای صنعتی خراسان بهترین زمان کشت خرداد ماه می باشد.نوع و مقدار کشت پیاز زعفران:بطوریکه گفته شد زعفران بوسیله غده ساقه که عبارت از پیازهای تو پر (بنه) می باشد ازدیاد می شود و اندازه آن از یک فندق تا یک گردو متفاوت است. پیازهای انتخابی باید درشت تر، سالم تر و بدون زخم و خراشیدگی و عاری از هر نوع بیماری باشد.پیازها بهتر است قبل از کاشت با سموم قارچ کش از قبیل سرزان، سری تیزان و گرامنیون و غیره به نسبت 500 – 300 گرم سم برای یکصد کیلو پیاز بر علیه بیماریهای قارچی ضد عفونی شوند.

 

در موقع کاشت بهتر است پولک یا لایه خشک کف پیاز به همراه مقداری از پوسته آزاد روی پیاز جدا شوند تا جذب آب بوسیله پیاز آسانتر و جوانه زدن آن سریعتر انجام شود. مقدار کاشت پیاز بسته به ریزی و درشتی از 10 – 3 تن در هکتار فرق می کند. فواصل کاشت معمولا 30 – 25 سانتی متر از هر طرف می باشد.تعداد پیاز انتخابی جهت کاشت در هر چاله 3 پیاز است با وزن متوسط 6 گرم برای هر پیاز می باشد در صورتیکه پیازها ردیفی در فارو کاشته شوند بصورت منفرد و با فاصله 8 – 6 سانتی متر از یکدیگر به مقدار 3 تن و در صورتیکه بصورت سنتی و در هر چاله 5 عدد مصرف کنند میزان کاشت پیاز به 5 تن بالغ خواهد شد. گفتنی است که در تحقیقات انجام شده بهترین پیازها، پیازهایی با اندازه بیشتر از 8 گرم بود.عملیات کاشت پیاز زعفران:برای کاشتن پیاز زعفران ابتدا چاله های یک ردیف را با بیل در می آورند و در داخل هر چاله بطوریکه گفته شد از 3 – 15 پیاز قرار می دهند. عمق کاشت پیاز 20 – 15 سانتی متر در نظر گرفته و در موقع کاشت سر پیازها باید رو به بالا قرار گیرد. پیازها در عمق 20 سانتی متری در زمستان از سرما و یخبندان و سایر تنش های محیطی و در تابستان از گرما زدگی مصون می مانند.برای کاشت زعفران 5 – 4 نفر شرکت می کنند به این ترتیب که یک نفر با بیل چاله ها را در می آورند دو نفر پیازهای قابل کشت را بصورت دسته های 3 تا 5 یا 15 تائی انتخاب می کنند و نفر چهارم پیازها را در داخل چاله ها قرار می دهند و بقیه نفرات کار خود را ادامه می دهند تا تمام زمین کاشته شود.

 

سرانجام سطح مزرعه را که نا مسطح شده با بیل یا ماله ایکه صاف و فشرده می سازند تا پیازها به خاک بچسبد.زمین کشت شده به همین صورت تا موقع آبیاری پائیزه رها می شود قبل از آبیاری در حدود 20 – 10 تن کود حیوانی کاملا پوسیده با بیل یا چهر شاخ در سطح زمین پخش می نمایند.در اسانیا کاشت زعفران به صورت دیم صورت می گیرد پیازهای زعفران بجای کپه کاری در داخل ردیف 4 بفاصله 5 تا 8 سانتی متر از همدیگر کاشته می شود. و ردیف های کاشت از یکدیگر 35 – 30 سانتی متر فاصله دارد. پس از انجام عمل کاشت روی شیارها را با ماله پوشانده و زراعت ردیفی بنظر می رسد.آبیاری:پس از پایان کاشت پیازهای زعفران که حداکثر تا آخر شهریورماه طول می کشد حدود 15 تا 10 روز بعد از کاشت اقدام به آبیاری مزرعه می نمایند. در نقاط مختلف خراسان بسته به وضعیت آب و هوایی منطقه از اواسط مهر ماه تا دهه اول آبان آبیاری زعفران شروع می شود. با توجه که گل کردن زعفران تا حدودی تابع آب اولیه می باشد لذا برای اینکه برداشت زعفران با مشکل مواجه نشود آب اول را در بین قطعات با فاصله چند روز تقسیم می کنند تا بدین وسیله دوران اوج گلدهی قطعات با یکدیگر همزمان نباشد.آب اول زعفران خیلی مهم است و تمام نقاط زمین باید بطور کافی و یکنواخت آب بخورد تا گلهای یک قطعه با هم و هم زمان بیرون آیند بعد از گاورو شدن مزرعه برای سله شکنی از کج بیل و چهار شاخ فلزی یا گاو آهن ایرانی با عمق کم استفاده می شود متعاقب آن زمین را ماله می کشند.

 

سله شکستن زمین باعث می شود که جوانه های گل با سهولت بیشتری از خاک بیرون آمده و رشد قوی و مطلوبی داشته باشند.پس از آبیاری اول بفاصله 15 – 20 روز بعد از آن اولین گلهای زعفران ظاهر می شوند بدیهی است که مزرعه زعفران در سال اول محصول قابل توجهی نمی دهد. از اوایل فروردین تا زمانیکه رنگ برگها به زردی مایل شود هر 12 – 6 روز یکبار آبیاری انجام می شود.باید توجه داشت که بعد از وجین یک نوبت آبیاری به تاخیر بیفتد تا علف های هرز از بین رفته و مجددا سبز نشوند. آب آخر در درشت شدن پیاز موثر است.سله شکنی:همان طور که اشاره شد بعد از آبیاری اول به محض گاورو شدن زمین سطح مزرعه باید سله شکنی شود بنحوی که پیازها صدمه نبینند بهترین وسیله سله شکنی کج بیل و بیل شیار دار و گاوآهن ایرانی و کولتیواتر است.سله شکنی باعث می شود که گلها بآسانی از خاک بیرون آمده و کود حیوانی با خاک مخلوط گردد.

 

در مواقعی که زارع نتوانسته باشد بزمین خود کود دهد قبل از اجام آبیاری می توان کود لازم را در سطح خاک پخش نموده و با شخم سطحی با خاک مخلوط نمود و بعد از این عمل که در واقع حکم سله شکنی را دارد جهت هموار نمودن زمین و چسباندن خاک به پیازها زمین را ماله می کشند.وجین علف های هرز: علف های هرز از طریق رقابت با گیاه زعفران از نظر آب و مواد غذایی و نور خورشید سبب کاهش محصول می شود علاوه بر این ممکن است در مراحل کاشت و برداشت زعفران مزاحمت های ایجاد و میزبان تعدادی از بیماریها و حشرات و بخصوص نماتد باشد. وجین مزرعه در هر موقع که علف های هرز رشد کردند ضروری است در مزارع زعفران اولین وجین بعد از آبیاری دوم انجام و این وجین باعث از بین رفتن علف های هرز مزرعه زعفران می گردد.

 

بطور معمول اولین وجین زعفران بعد از برداشت گلها و دومین آن در صورت لزوم به فاصله در حدود یک ماه قبل از آب سوم انجام می شود. در مورد مبارزه شیمیایی با علف های مزرعه باید توجه کرد که چون اثر این علف کش ها بر روی گیاه آزمایش نشده لذا باید حتی الامکان به هنگام رشد بوته های زعغران از مصرف علف کش های شیمیایی خودداری شود.عملیات به زراعی زعفران:با توجه به اینکه اصلاح نبات زعفران از طریق به نژادی امکان پذیر نیست لذا برای بازدهی بیشتر محصول و ارتقاء کمی و کیفی آن باید به عوامل زیر متوصل شد:

 

1 – زمین اتخاب شده برای کاشت زعفران باید حاصلخیز بوده و غنی از مواد غذایی و آلی باشد.

2 – پیازهای درشت و سالم عاری از هر گونه بیماری و آلودگی برای کشت مزرعه انتخاب شود.

3 – ردیف کاری به جای کپه کاری نتیجه بهتری می دهد و عملیات ماشینی را در داخل مزرعه سهل و آسان می کند.

4 – از پیازهای خشکه کن و محافظت شده در شرایط خشک و خنک و تهویه شده استفاده شود.

5 – در هنگام استراحت تابستانی گیاه زعفران از آبیاری آن خودداری شود.

6 – در عمق کاشت پیازها دقت شود که در مناطق سردسیر 20 – 15 سانتیمتر و در مناطق معتدل 15 – 10 سانتیمتر کمتر نباشد.

7 – حتی الامکان در موقع خواب تابستانه با علف های هرز مبارزه شود.

8 – چون هرساله پیازها به سطح خاک نزدیک می شوند افزودن لایه ای معادل 2 – 3 سانت متر از کود و خاک و خاکستر سبب حفاظت بیشتر پیازها از تنش های محیطی شده و در عین حال مواد مغذی بیشتری به گیاه می رسد.

9 – بهنگام تهیه زمین از اضافه کردن کودهای حیوانی بهمراه کودهای شیمیایی لازم که قبلا به مقدار و زمان مصرف آن اشاره شده مایقه ای نشود.

10 – پس از آبیاری سله شکنی زمین ضرورت کامل دارد تا گلها بآسانی بتوانند از خاک بیرون آیند منتهی باید دقت کرد که عمق سله شکنی طوری نباشد که به پیازهای زعفران آسیب برسد.

11 – مبارزه با جوندگان بخصوص انواع موش از اهمیت زیادی برخوردار است هرگونه سهل انگاری در این خصوص باعث از بین رفتن محصول و استقرار موشها در زمین می گردد.

12 – برداشت گل در ساعات اول روز (4 – 9 صبح) موقعی که گلها بصورت غنچه باشند باید انجام شود.

13 – در خشک کردن گلها باید دقت شود تا رنگ و عطر دلپذیر زعفران محفوظ بماند.

14 – بهترین روش خشک کردن زعفران روش توسینگ یا خشک کردن اسپانیایی است که بوسیله هیتر و الک نسوز انجام می شود.

15 – بالاخره زعفران باید در ظروف در بسته فلزی، چوبی قلع دار یا شیشه ای در دار دور از نور و رطوبت و حرارت نگهداری شود.

۹۹ نظرات
 1. Mitra می‌گوید

  سلام میخواستم بپرسم آیا میشه تو تبریز در حوالی جلفا زعفرون بکارم؟زمینم حدود ۱۰۰ متر هست

 2. داودی می‌گوید

  سلام میشه داخل گلدون در منزل بکاریم نتیجه نیده؟

 3. امامقلي خسروشيري می‌گوید

  بنام خدا اینجانب امامقلی خسروشیری مددکار ترویجی روستای خسروشیر از شهرستان جغتای بخش هلالی می باشم ضمن مطالعه این وبسایت ونظر خواندنگان مطالبی بر ااندوخته هایم اضافه شد .
  بله زعفرانکاری را اگر درست وکار شناسی شده انجام دهیم بسیار مفید وبر افزایش محصول اضافه میگردد. زمان در داشت زغفران خیلی مهم است مخصوصآآب اول سال دوم که پر اهمیت بوده وباعث افزایش گلدهی ونحوه جمع آوری می گردد. توصیه دارم که در داشت وبرداشت زعفران عجله نکید با هواشناسی هماهنگ باشید تا بهترین و با کیفیترین محصول را بر داشت داشته باشید ..یا علی مددکن

 4. پیمان می‌گوید

  با سلام و عرض خسته نباشید

  آیا میشود این گیاه را در شمال کشور (قائمشهر) ب صورت گلخانه ای کشت کرد؟؟

  1. @zaferaneghaenat می‌گوید

   اخیراً جهاد کشاورزی شهرستان بردسکن اعلام کرده که اصلا سراق کشت گلخونه ای نرید. لطفا بیشتر تحقیق کنید

 5. اسماعیل می‌گوید

  سلام ایا در قزوین میشود زعفران کاشت

 6. مهدی می‌گوید

  سلام ایابااب شور هم زعفران جواب میده

  1. @zaferaneghaenat می‌گوید

   سلام نه آب شور برای زعفران ضرر داره درصد شوری آب زعفران باید حداکثر ۳۰۰۰ باشه البته اگه فقط خاکت شور باشه و آب شیرینی داشته باشی میشه با شیار عمیق و ریختن گوگرد در زمین و سپس کشت اسفناج، از شوری زمین کم کنی . همیشه بدون که زعفرون گیاه سخت جونی هست و ممکنه تو هر شرایطی جواب بده اما چون هزینه کاشت و داشت و برداشتش زیاده پس باید برات بازدهیش صرفه اقتصادی داشته باشه

 7. rasaam می‌گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید.
  بنده ساکن خرمشهر هستم،آیا کاشت زعفران در خرمشهر امکان پذیر است؟

  1. @zaferaneghaenat می‌گوید

   پاییز معتدل رو به سردی (گل زعفران نباید یخ بزند) و تابستان کم بارش لازمه کشت هست

 8. کمساری بنانی می‌گوید

  دوستان سلام.
  استان کرمان یکی از استانهای مستعد تولید زعفران میباشد.
  شرکت ما در زمینه کاشت، داشت، برداشت ، تهیه بذر و کود دراستان کرمان در حال ارائه خدمات است.
  جهت مشاوره رایگان تماس بگیرید
  ۰۹۱۳*******
  ۰۹۱۶*******

  1. محمد می‌گوید

   سلام من از مازندران تماس میگیرم میشه لطف کنین شماره خودتون رو بهم بدین ۰۹۱۱******۴ میرحسینی

 9. کیان می‌گوید

  سلام در هرمزگان میشه کاشت؟بعد باید گلخونه ای باشه یا هوای ازاد؟در اخر از اون پیاز تا چندمرحله میشه زعفران گرفت و درسال چندبار ثمرمیده؟

 10. Mahdiyeh می‌گوید

  در آب و هوای بم میشه زعفران کاشت؟؟؟؟

  1. کمساری بنانی می‌گوید

   بله دوست من. در منطقه ای مانند دهبکری امکانش هست

 11. چیمن می‌گوید

  سلام
  ازارائه مطالب مفیدتان تشکر میکنم.
  در شهر جوانرود از شهرستانهای کرمانشاه هستم
  لطف میکنید در مورد کشت دیم زعفران و همچنین تهیه پیاز زعفران آن من را راهنمایی کنید
  سپاسگذارم

 12. امیررضا می‌گوید

  سلام، ممنون از مطالب مفیدتان
  در رفسنجان(استان کرمان) باغ پسته ای داریم که انتهای آن زمین خالی است و درختی وجود ندارد،آیا می توانم اقدام به کاشت زعفران نمایم؟ لطفا راهنمایی فرمایید. با تشکر

  1. کمساری بنانی می‌گوید

   سلام دوست من.
   اگر اب و خاک شیرین باشه امکانش هست

 13. وحید می‌گوید

  درخوزستان شهرستان امیدیه با هوایی گرم آیا امکان دارد زعفران کشت نمود در حد مصرف منزل ورفع نیاز خودمان

  1. فاطمه غرباوی می‌گوید

   بله امکان کشت وجود دارد.به صورت ازمایشی درمقیاس کوچک انجام بدین.کیفیت محصول روببینین.

 14. اسماعیل می‌گوید

  باسلام من قصد دارم زعفران بکارم بهترین برج برای کشت کی هست آیا بعد کاشت به زمین باید آب داد.

 15. سلمان بی نیاز دلیجانی می‌گوید

  سلام،حقیر ساکن شهرستان تنکابن(شهسوار سابق)هستم اما در منطقه ییلاقی اشکورات در(ارتفاعات بیش از ۱۸۰۰متر) استان گیلان حدوداً پنج هکتار زمین دارم ،وخیلی علاقمند به کاشت زعفران هستم ، اما سؤالی دارم منطقه ما در پاره ای از زمانها ابری میشود و مه شدیدی همراه با کاهش چند درجه دما همه جا را فرا میگیرد، آیا این پدیده( مه گرفتگی) برای زعفران مناسب است؟ با نهایت تشکر و احترام سلمان بی نیاز دلیجانی

 16. سلمان بی نیاز دلیجانی می‌گوید

  سلام،حقیر ساکن شهرستان تنکابن(شهسوار سابق)هستم اما در منطقه ییلاقی اشکورات در(ارتفاعات بیش از ۱۸۰۰متر) استان گیلان حدوداً پنج هکتار زمین دارم ،وخیلی علاقمند به کاشت زعفران هستم ، اما سؤالی دارم منطقه ما در پاره ای از زمانها ابری میشود و مه شدیدی همراه با کاهش چند درجه دما همه جا را فرا میگیرد، آیا این پدیده( مه گرفتگی) برای زعفران مناسب است؟ با نهایت تشکر و احترام سلمان بی نیاز دلیجانی

 17. سید عبدالرحیم همدرد می‌گوید

  سلام و عرض ادب دارم
  میخواهم یک تیمی را به کمک مالی یک دفتر تریننگ کشت و پروسس زعفران بدهم میشود یک ترینر ماهر در عرصه را برایم معرفی کنید، پول برایش پرداخت میشود

 18. نجمه می‌گوید

  با سلام ایا در شمال استان فارس وپاسارگاد شرایط برای کشت زغفران مناسب هست ضمنا اگر کسی بخواد از ابتدا زمین را اماده کند تا زمان برداشت در هر هکتار چقدر بایستی هزینه کند وچقدر درامد دارد با تشکر از اطلاعات مفیدتون خواهش میکنم جواب بدید

 19. مهدی می‌گوید

  سلام باتشکر از شما امکان کاشت زعفران درجنوب استان کرمان باآب وهوای گرم خشک با آب چاه را دارد ممنون میشم راهنماییم کنید

 20. فرزاد می‌گوید

  سلام پیاز زعفران فقط در جاهایی که سرد است باید کشت شود البته میشه یک کیلو پیاز را خریداری کنی و انجا بکاری و تست کنید بعد اگر گل هاش در بیاد پیازهای بیشتر خریداری کنی و بکاری

 21. میمه می‌گوید

  سلام امسال محصول ما اول شرو کرده ب برگهای سبزی ک میده ایا گل میده یا خیر ۱ یرس میکند محصول نمیده و علت چیه
  با تشکر

 22. علیرضا می‌گوید

  سلام مفید یود
  مقدار مورد نیاز پیاز برا هرمتر ۱کیلو است مثلا ۱۰۰متر ۱۰۰کیلو
  در استان بوشهر فکر نکنم بشه زعفران کاشت
  ۳ کیلو کود برای هر متر
  این پست فکر کنم جواب بعضی از سوالات شما باشد…

 23. مريم می‌گوید

  سلام من دانشجوى مهندسى کشاورزى هستم به عنوان یک کار عملى باید زعفران در گلدان بکارم از کجا میتوننم پیاز زعفران پیدا کنم ٧ عدد

 24. مسعود اسدزاده می‌گوید

  ۱-نحوه شناسائی اقلیم مناسب جهت کشت زعفران
  ۲-معرفی اقلیم های مناسب جهت کشت زعفران
  ۳-آیا کردستان جهت کشت زعفران اقلیم مناسبی دارد

 25. اکبر می‌گوید

  با سلام و تشکر از اراءه اطلاعات مفید
  می خواستم بدانم در شهرستان دزفول امکان کشت وجود دارد یا خیر ؟
  در ضمن سود سالیانه کشت مرغوب چقدر است ؟

 26. عمار می‌گوید

  سلام من میخوام تو خونه کشت زعفران بزنم درشهر کرمان ایا میشه این کارو انجام بدم

 27. حامد می‌گوید

  سلام ممنون از اطلاعات جامع و خوبتون چطوری میشه با کارشناس تماس گرفت و اطلاعات دقیقتر و تخصصی تر را کسب کرد

 28. علیرضا می‌گوید

  با سلام . میخواستم بدونم در استان بوشهر چه نوع محصولاتی غیر از خرما و گندم و گوجه می توان کشت کرد و آیا زعفران قابل کشت هست . من زمین های زراعی زیادی دارم و اگر مایل به همکاری بودید لطفا ایمیل بزنید. تشکر

 29. نجفی می‌گوید

  سلام وقت بخیر آیا درکلاردشت کشت زعفران امکان پذیراست لطفا راهنمایی کنید

 30. مهدی می‌گوید

  منمون از توضیحات خوبتون .اهل گرگاب اصفهان هستم.به خاطر کم ابی شدید درمنطقه ما خیلی از زمینها رها شده وبقیه هم که کمی اب دارن درحد ۱یا۲اینچ اب هست که بااحداث استخر وابیاری قطره ای درخت پسته میکارند ولی باتوجه به طولانی بودن زمان طولانی کاشت تابرداشت واینکه حتما تابه نتیجه رسیدن تلاش ما ممکنه این مقدار آب ناچیز هم خشک بشه من تصمیم گرفتم که زعفران بکارم لطفا راهنمایی بفرمایید پیاز خوب رو از کجا تهیه کنم

 31. mhn می‌گوید

  با سلام.
  ممنون از اطلاعاتی در اختیار عموم گذاشتین .
  میخواستم بدونم ایا در شهرستان رفسنجان که پسته کاشت میشود امکان کاشت زعفران هست ؟ به علت کم ابی پسته کاری اینده ای ندارد و زعفران نیاز کمتری به اب دارد . با تشکر

 32. محمد می‌گوید

  با سلام میخواستم بدونم زعفران را میشه در آذربایجان شرقی در روستاهای ورزقان کاشت

 33. مرزبان می‌گوید

  آیا در استان بوشهر میتوان زعفران کشت کرد

 34. جهانگیر دشتی می‌گوید

  با سلام من از کانادا تماس میگیرم در جنوب انتاریو فکر میکنید امکان کاشت زعفران در اینجا هست؟ زمین اینجا بسیار حاصلخیز است اما زمستان نسبتا سرد است و تابستان نسبتا گرم ممنون میشوم اگر راهنمای کنید یکی از دوستان من این کار را در کردستان ایران انجام داده و ظاهرا موفق بوده البته نه در شکل وسیع.با تشکر جهانگیر

 35. قربان می‌گوید

  خدا عمرباعزت به شما بدهد

  1. قشقایی می‌گوید

   سلام
   جنوب فارس یعنی اطراف کازرون هوای گرم وخشک وزمستان معتدلی داره بنظرتون مستعد کشت زعفران هست؟

 36. اسماعيلي می‌گوید

  سلام
  خاک مزرعه من رسی و ecآب یکی از چاها ٧۵٠و یکی دیگه ١٢٠٠٠ قبلاً هم تو زمین جو و گندم با صیفیجات کاشتم زمینم در کویر مرکزی بسمت گرمساره آیا با این آبها و زمین میشه زعفران کاشت
  ممنون

 37. مجتبی می‌گوید

  با سلام
  بنده قصد کاشت زعفران در شهرستان ساوه را دارم
  شرایط به صورتی است که در سال چندین بار برف می آید، طوریک دمای هوا به منفی ۱۰ نیز درجه می رسد، تابستانی گرم با تابش آقتاب شدید، منطقه بادخیز است. خاک زمین شور نیست اما آب شور است با EC معادل ۹.
  آیا این شرایط مناسب کشت هستند. اگر شرایط مناسب هستند گردش آب در تابستان باید چند روز یک بار باشد.
  ممون میشوم راهنمایی فرمایید

 38. وحید می‌گوید

  باسلام و تشکر از شما
  من زمینی به مساحت بیش از دو هکتار در شهر بهبهان واقع در جنوب شرق استان خوزستان دارم که به روش غرق آبی آبیاری میشود.تاکنون هم گندم و ذرت در آن کشت شده است. آیا این زمین و اصولا بهبهان برای کاشت زعفران مناسب است و صرفه اقتصادی دارد؟
  یادآوری میکنم که بهبهان در تابستان گرم و خشک و بسیاری از مواقع شرجی است و زمستان هم هوا تا حدودی سرد است. ممنونم

 39. مقدم می‌گوید

  سلام خسته نباشد بفرماییدزمینی در شهرستان کاشمر قبلا زعفران کاشته شده بود. و بعداز دوسال که گندم و جو کاشتیم میخواهیم زعفران بکاریم.راهنمایی بفرمایید که خاکش مناسب است یا باید خاک ان عوض شود.چقدر؟

 40. بهروز می‌گوید

  با سلام و خداقوت .درچه مناطقی از استان بوشهر می توان کاشت زعفران انجام داد

 41. مهرداد می‌گوید

  آیا در مناطق سردسیر آذربایجان امکان کشت هست؟
  ممنونم

 42. طراحی سایت می‌گوید

  مادر بزرگم از قائمشهر زعفران میاره
  خیلی کارشون خوووبه

  موفق باشید

 43. لیلا می‌گوید

  سلام و خسته نباشید
  ایا کشت زعفران بصورت گلخانه ای در شمال کشور میتواند موفقیت امیز باشد یا خیر . یک مشاور در این امر به من معرفی نمایید . متشکرم

 44. خلیل موسوی می‌گوید

  سلام، از اطلاعات خوبی که ارائه دادید ممنونم، میخواهم در همدان زعفران بکارم ولی تجربه ای ندارم، لطفا راهنمایی کنید، ممنون میشم

 45. العه امینی می‌گوید

  ضمن عرض سلام و خسته نباشید
  اگه منابع در زی مطالب آورده شود خیلی بهتر است. منابع این سایت عالی است ول یچون بدون ذکر منابع است برای کارهای تحقیقاتی نمی توان به آن استناد کرد. با تشکر

 46. رضا می‌گوید

  با سلام مطالب شما فوق العاده کاربردی و بسیار آموزنده بود.با تشکر از مطالب کارآمدتون

 47. دهي می‌گوید

  سلام وبأیه دنیا سپاسگزارم از راهنمائی های شما هنر مند و إستاد عزیز من در ژاپن زندگی میکنم و کار کشوری خانگی را شروع. کردم ارزومندم بتونم از راهنمائی های شما إستاد محترم بهره مند شوم با یک دنیا سپاس dohi هستم

 48. جاهد می‌گوید

  سلام. ایا در استان اردبیل هم میشه زعفران کاشت. ممنون

 49. شهاب باجلان می‌گوید

  سلام ممنون ازتوضیحاتتون ایا می شود در اراک زعفران راکشت کرد؟ و برای شروع نیاز چه مقدار زمین وهزینه میباشد. باتشکر شهاب باجلان

 50. مرتضی دمیری می‌گوید

  آیا با آب شور هم میشه زعفران کاشت؟ حداکثر ای سی آب باید چقدر باشد؟ ممنون از راهنمایتان

 51. منصور یاری کامرانی می‌گوید

  با سلام من ساکن کرمانشاه هستم آیا به روش گلخانه ای میتوان زعفران کاشت و آیا در حالت غیر گلخانه ای در کرمانشاه زعفران کاشته میشود ممنون هستم اگر جواب بدهید

 52. رضا می‌گوید

  سلام رمین بنده خاک سنگینی داردph7.31آیا میشود زعفران بکارم

 53. شاهو می‌گوید

  سلام
  می خوستم بدانم زعفران در کردستان کاشت می شود

 54. سید حسین حسینی می‌گوید

  سلام.دنبال شریکم درمشهد_جاده شاندیز-زمین وآب وبرق و…بامن ومابقی مسایل باشریکم-البته نیازبه گفتگودارد

 55. جلالی می‌گوید

  با سلام ممنونم از توضیحات خوبتون اگر امکانش هست عکسهایی از زمینهای اماده شده برای کشت در اختارمون قرار دهید و فرمائید پیازشو از کجا تهیه کنم ممنون میشم علیرضا از جنوب کرمان

 56. میثم می‌گوید

  عالی بود

 57. جهاندیده می‌گوید

  باسلام مطالب و راهنمائی جنابعالی رادر زمینه کاشت و داشت و برداشت زعفران مطالعه کردم وانگیزه ای شد تا بدانم آیا در منطقه باشت از توابع کچساران که زمینهای تقریبا گلی و ریگزار و کوهپایه ای است و دارای تابستانهای گرم و رمستانهای معتدل و بهاری است میشود در سطح دو تا ۵ هکتار زعفران کاشت و قیمت هر کیلو بذر چند تومان است

 58. علی اکبر کشاورز می‌گوید

  باسلام :
  ۱-درمنطقه کربال ازتوابع مرودشت و خرامه فارس آیامیتوان زعفران کاشت؟
  ۲- به چندمرتبه آب تاخواب تابستانی نیاز دارد؟
  ۳- بهترین محل خریدپیازآن دراستان فارس کجاست ؟

 59. حسین می‌گوید

  سلام …
  من تو این ماه(اردیبهشت) پیاز زعفران رو کاشتم توعمق۲۰سانتی متر
  اب بدم یانه واگه اب بدم چقدر بدم ایا پرکنم؟؟
  ممنون..

 60. افشین می‌گوید

  سلام خسته نباشید من در اردبیل میخوام این کارو بکنم ایا اب هوای ما متناسب باکشت این محصول هست و چطوری میتونم پیاز این محصول رو تهیه کنم

 61. زعفران طلب می‌گوید

  با سلام لطفا پاسخ ها را روی قسمتی بگذارید تا همه ببینند ویاد بگیرند و ضمناً شما هم مشکل تکرار پاسخ ها را نخواهید داشت

 62. مجید می‌گوید

  با سلام با توجه با کم ابی در شرق اصفهان و وجود ابهای سطحی شور امکان کشت زعفران وجود دارد یا نه لطفا اگر کسی اطلاعاتی دارد اطلاع رسانی کند

 63. محمدي می‌گوید

  سلام آیا امکان کشت در استان بوشهر وجود دارد وباتوجه به اقلیم متفاوت دراین استان (خشک وگرم،مرطوب وگرم)روزها از مهرماه تا پایان بهمن شبیه فصل بهار استانهای سردسیر میباشد

 64. حسین صرافی می‌گوید

  با سلام و تشکر از زحماتتان، تصمیم زعفران کاری در جنوب فرانسه را دارم، لطفا به سوالات مردم جواب بدید، چون سوالات بنده‌ام در همان‌ها خلاصه شده. ممنون از شما.

 65. مسعود ساریخانی می‌گوید

  با عرض سلام و تشکر از اطلاعات سایت شما.
  من طبق دستورات برای اولین بار در ملایر زعفران کاشته ام،اولین آب را در حدود دهم شهریور داده ام. الان بنظر میآید برگهای ریزی مانند برگ شبدر از خاک بیرون آمده اند. آیا نباید اول گل بیرون میآمد؟
  سوال دوم من این است که آیا ابیاری مجدد لازم است یا خیر و اگر هست با چه فاصله زمانی؟
  پیشاپیش ممنونم.

 66. سید مهدی می‌گوید

  اطلاعات خوبی بود از شما سپاسگزارم

 67. اکبری می‌گوید

  سلام .
  اگر کسی برای شراکت در کاشت زعفران در سروستان فارس تمایل دارد لطفن تماس بگیرد .۰۹۳۸۷۱۷۲۳۷۷

 68. میلاد می‌گوید

  بابا جواب مردمم بدید بد نیستا به خداااا
  من جوابم تو همین سوالات مردمه
  لطفا پاسخ بدهید
  سایتتون عالی ولی پاسخ دهی ضعیف

 69. حسن براتی زاده از اهواز می‌گوید

  با سلام وتشکر از اطلاعات خوب ودانستتنیهای سایت تان .لطفابفرمایید.جلوگیری ازرخنه کردن موش در کشت زعفران از ابتدای کاشت چه نکاتی را باید رعا یت کرد.ضمناکشت زعفران درشهراهوازامکانپذیرمی باشد.درصورت امکان کشت پیازهای زعفران رابایدازکجاباید تهیه کرد.وبرای حمل گیاه چه نکاتی را بایدرعایت کرد.ایابنظرشما که کارشناس این محصول هستید.سرمایه گذاری این محصول دراهوازسوداوراست .برای کشت این محصول در دوهکتارحداقل چقدرسرمایه نیازمیباشد.درصورت امکان جهت اطلاعات لطفاشماره تلفن دراختیارم بگذارید. اززحمات جنابعالی وهمکارانتان کمال تشکررا مینمایم. براتی زاده

 70. علی قشلاقی می‌گوید

  با سلام وسپاس از راهنمایی شما آیا با دستگاه سیر کار هم میتوان پیاز زعفران را به صورت مکانیزه کاشت یعنی اگر پیاز به صورت وارونه کاشته شود سبز شده و گل میدهد یا نه

 71. وحیدالله می‌گوید

  کشت زعفران درافغانستان چی رقم است

 72. رجبی می‌گوید

  باتشکرازاطلاعات مفید شما درسال از هرهکتار زمین حدودا چقدرزعفران به دست می اید؟

 73. امجد مردوخ پور می‌گوید

  با سلام وعرض ادب .راهنمایی فرمایید ایا در هوای کوهستانی نه چندان سرد غرب کشور قابل کشت است.استان کردستان

 74. سعید کریمی تکلو می‌گوید

  سلام
  باتشکر ازاطلاعات جامع شما منتظر مطالب بیشتر شما هستم.ممنون

 75. امینه می‌گوید

  سلام دیشب متنه جالبی رو از یک کارافرین خوندم ….
  من از بوشهرم و با توجهبه تابستانهایی که زیاد سرد نیست و تابستانی که رطوبت دارد ایا کشت زعفران مناسب است
  نیاز به کمک دارم چون شدیدا به کارهایه کشاورزی علاقه دارم با توجه به اینکه رشته تحصیلی من ربطی به کشائرزی ندارد
  با تشکر

 76. من فيصل شهبازى می‌گوید

  سلام از جنوب هستم میخوام راهنماى ام کنید درباره کشت زعفران اسى اب ۴۵٠ واب هوا و زمستان درجه هوا ١٠ وتابستان درجه هوا بین ٣٠ تا ۴٠ ایا براى کشت زعفران خوب است یا نه وپیازه زعفران از کجا تهیه کنیم واب دادن به چه صورت است. متشکرم .

 77. محمد علی اندایش می‌گوید

  سلام دوست عزیز – ممنون از توضیحات مفیدتون
  میخواستم بدونم :
  ۱- مقدار کودلازم برای یک هکتار چقدر است
  ۲- مقدار پیاز لازم برای کاشت در یک هکتار چقدر است
  ۳- تعداد آبیاری اول فروردین تا خواب گیاه چند آبیاری است
  با سپاس

 78. معصومه رضازاده می‌گوید

  با سلام ایا زعفران را در گلدانهای غیر سفالی هم می شود کاشت مثل پلاستیکی و برای استفادهبیشتر اززمین در جاهای کوچک می توان طبقاتی کاشت یا نه با تشکر

 79. رضا می‌گوید

  بسیار عالی بودمن در تربت حیدریه زعفران کارم

 80. فرجی می‌گوید

  سلام
  خسته نباشید

  آیا میتوان زعفران را در شهرستانی مانند سراب که سرد سیر است کاشت ؟

  با تشکر – فرجی

 81. ح.م می‌گوید

  سلام.ممنون از مطلب مفیدتون.میخواستم بدونم یک هکتار زمین تقریبا چه قدر پیازچه ی زعفران برای کشت نیاز داره؟وهم چنین حاصل از یک هکتار کشت زعفرون چه قدر زعفرون میشه؟ممنون

 82. جلال سعید می‌گوید

  با سلام:اطلاعات خوبی بود لطفا درمورد تهیه پیازچه این محصول راهنمائی بفرمائید از کجا می شه تهیه کرد ابا در این مورد و موارد برداشت از کارشناسان اداره کشاورزی می شه کمک گرفت ممنون میشم راهنمائی بفرمائید

 83. بهاره می‌گوید

  سلام من می خوام زعفران را در حد گلخونه بکارم بفرمایید پیازشو از کجا تهیه کنم

 84. مریم می‌گوید

  سلام کاشتن زعفران در جنوب ایران مثل بوشهرممکن است آیا به صرفه است؟

 85. مهدی می‌گوید

  ممنون از راهنمای خوب شما
  درزمینی که پسته تازه کشت شده میتوان زعفران کاشت

 86. علیرضاشریفی نژاد می‌گوید

  سلام
  ازاطلاعات مفیدتان تشکرمیکنم ومیخواستم بدانم ایا دراستان خوزستان امکان کاشت زعفران وجوددارد(البته درشهرهای شمالی اش)

 87. مهدی می‌گوید

  سلام دوست عزیز
  بسیار مفید و مختصر بیان فرمودید

 88. امید می‌گوید

  سلام
  من میخواهم در زمینی که دارم زعفران بکارم لطفا راهنمایی فرمایید
  زمین ۲ هکتار
  در سالهای گذشته یونجه کشت میکردم و امسال جو
  ایسی اب حدود ۶۵۰۰ میباشد .
  و هر ۷ متر به عرض جویهایی احداث کردم که نهال پسته بکارم
  با تشکر از شما

 89. حمید می‌گوید

  با تشکر اطلاعات خوب و مفیدی است

 90. محسن کمالیان می‌گوید

  با سلام وتشکر از زحمات شما اگر شماره تماستان ارسال فرمایید برای پاره ای از سوالات ممنون میشوم در ضمن از اطلاعات جامعتان متشکرم

 91. محمد ابوالحسنی می‌گوید

  با عرض سلام و خسته نباشید
  پدر من در ورامین ۸ هکتار زمین دارد و من علاقه زیادی به کاشت زعفران دارم .
  ۱ – ایا میشود در ورامین زعفران کاشت ؟
  ۲ – چگونه میتوانم این کار را شروع کنم ؟
  لطفا مرا یاری نمائید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.