آگامای صخره ای فلس کوچک

نام علمی : laudakia microlepis

نام انگلیسی : small scaled rock agama

نام فارسی : آگامای صخره ای فلس کوچک


 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای پشتی بدن یكنواخت و یك شكل نیستند. فلسهای پهلویی در ناحیه میانی گسترش یافته و در ردیف‌های طولی مرتب نشده اند؛ تعداد فلسهای حول ناحیه میانی بدن نرها 177 تا 235، در ماده‌ها 190 تا 259 عدد؛ دم به بندهای مشخص و مجزا تقسیم شده كه هر بند از دو حلقه مشخص تشكیل شده است؛ فلسهای گلویی صاف.
رنگ آمیزی: الگوی رنگ آمیزی شبیه به L.caucasia است، اما اغلب تیره تر و یكنواخت تر؛ فلسهای ناحیه میانی پشت نسبت به پهلوهای بدن تیره تر؛ سطح شكمی مایل به زرد كرم گاهی با خالهای تیره كه حالت شبكه ای دارند.
 

زیستگاه: زیستگاه این گونه شبیه L.caucasia می باشد.
 

عادات و رفتار: تا حدودی شبیه به خصوصیات ذكر شده در L.caucasia.
 

پراكندگی جهانی: ایران، افغانستان، پاكستان.
اندازه نوك پوزه تا مخرج 160 میلیمتر دم 185 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیك، در ایران، كوشك زر واقع در شمال شیراز توسط Blanford 1874 می باشد. (محل نمونه تیپیك توسط رستگار پویانی و نیلسون در سال 2002 به گردنه خانه سرخ واقع در 65 كیلومتری شمال شرقی سیرجان به طرف كرمان محدود گردید).

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.