اردک دم دراز

نام علمی : Clangula Hyemalis

نام انگلیسی:  Long tailed Duck    

نام فارسی: اردک دم دراز

 

 

پراکندگی

مشخصات ظاهری: این پرنده، 42 سانتی متر طول دارد. (بدون محاسبه ی پرهای وسطی دم در پرنده ی نر). ار دک کوچکی با منقاری کوتاه است. پرنده ی نر، در زمستان سیاه و سفید است و دمی بلند دارد. سر این پرنده گرد است و لکه های سیاه و پهنی در گونه هایش مشاهده می شود. منقار پرنده ی نر،قرمز است که قاعده ی آن سیاه است، اما، منقار پرنده ی ماده خاکستری مایل به سیاه است. زیر تنه و پهلوهای این پرنده سقید و روتنه اش سیاه است. در زمستان، سر پرنده ی نر سفید و سینه اش سیاه دیده می شود. رنگ پرنده ی ماده بسیار متغیر، اما بیشتر قهوه ای است. سر کمرنگ و گونه اش به رنگ تیره است. پرنده ی ماده، فاقد دم دراز است. جوان ها عموما شبیه پرنده ی ماده اند. اما نر آن؛ منقار دو رنگ دارد.

صدا: صدای این پرنده در پرواز، شبیه «آردلو-آر- آردلو» یا «او- او- آوال- وو» دیده می شود. پرنده ی نر، بسیار پرو سر وصداست.

زیستگاه: این پرنده، در اغلب مناطق دریاهای شمال، توندرا و نواحی قطبی و سواحل دریاها به سر می برد. در ایران به صورت مهاجر سرگردان و در دریای خزر دیده می شود.

حفاظت: این پرنده، در زمره ی پرندگان بسیار کمیاب در ایران به شمار می رود، بنابراین در وهله ی اول باید شناسایی دقیقی از پراکندگی آن صورت گیرد. و سپس برای حفاظتش اقدام شود.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.