اسكوا

خانواده اسكوا (Family Stercorariidae) – پرندگان ایران

پرندگانی دریایی با جثه ای بزرگ كه شبیه شكاری ها هستند ، با پرو بال تیره رنگ و بالهای باریك و زاویه دار، در پرنده های بالغ شاهپرهای وسطی دم معمولا دراز است .
رنگ پروبال آنها اغلب متغیر و گمراه كننده است ولی در تمام اشكال سفیدی بن شاهپرهای بال به خوبی دیده می شود ، اغلب پرندگان دیگر را آنقدر دنبال می كنند تا طعمه ای را كه در دهان دارند رها سازند ، معمولا روی سطح آب به استراحت می پردازند . نر و ماده آنها همشكل است ، روی زمین آشیانه می سازند .
اسكوای دم پیچ
انگلیسی : Pomarine skua
فرانسوی : Labbe Pomarin
لاتین : Stercorarius Pomarinus
مشخصات :
50 سانتی‌متر با احتساب دو شاهپر وسطی دم
از اسكوای قطبی بزرگتر ، پرجثه تر و سینه اش برآمده تر است ، پرنده بالغ با پرهای بلند میانی دم كه بلنده بوده در انتها تاب خورده است ، مشخص می شود ، ولی ممكن است گاهی این پرها شكسته و كوتاه شده باشد ، این پرنده به دو شكل كمرنگ و پررنگ دیده می شود ؛ شكل كمرنگ آن سر و صورت تقریبا سیاه ،‌ گونه ها و طوق سفید مایل به زرد ، سطح شكمی سفید ، نوك بال ها و پهلوها با راه راه عرضی تیره رنگ و معمولا یك طوق سینه ای تیره دارد .
شكل پر رنگ آن قهوه ای پر رنگ و نسبتا یكدست است .
هردو شكل این پرنده لكه های بزرگ تقریبا سفید در زیر و روی بال دارد
پرنده نابالغ ، بطور یكدست لكه لكه قهوه ای پررنگ و نخودی است ، در سطح شكمی راه راه عرضی فراوان دارد و شاهپرهای وسطی دم آن بلند نیست . در طبیعت تشخیص آن از نابالغ اسكوای قطبی میسر نیست ، جز به كمك اندازه بزرگتر، جثه پرتر و بالهای پهن تر و گردتر .!
زیستگاه:
بیشتر دور از ساحل و در وسط دریا و گاهی در كنار ساحل نیز دیده می شوند
پراكندگی :
زمستانها در نزدیكی سواحل جنوبی ایران ، نسبتا فراوان بوده است .
به صورت مهاجر عبوری از سواحل جنوب شرقی دریای خزر گزارش شده است .
در حال حاضر و به‌طور كلی از پراكندگی این پرنده اطلاعات كامل و دقیقی در دست نیست
اسكوای قطبی
انگلیسی : Arctic Skua
فرانسوی : Labbe Parasite
لاتین : Stercorrarius Parasiticus
مشخصات :
45 سانتی‌متر با احتساب دو شاهپر بلند وسطی دم .
از لحاظ اندازه و جثه كوچكتر از اسكوای دم پیچ است و به وسیله شاهپرهای میانی دمش كه درازتر و در عین حال راست و نوك تیز است ،‌ مشخص می شود
)در اسكوای دم پیچ این شاهپرها نوك پهن و تابدار است.(منقار آن از منقار اسكوای دم پیچ باریكتر است ، شكل كمرنگ این پرنده روی سرش تقریبا سیاه است كه با گونه ها و پس گردن سفید مایل به زردش تضاد خاصی دارد .
سطح پشتی آن قهوه ای پر رنگ است ، سطح شكمی سفید و معمولا یك نوار سینه ای تیره رنگ دارد .
اشكال حد واسط این پرنده در سطح شكمی قهوه ای كمرنگ بوده ، طرفین سر آنها نخودی مایل به سفید و اغلب متغیر است .
شكل پررنگ آن قهوه ای مایل به سیاه یكدست می باشد .
در شكل كمرنگ پرنده نابالغ ، در سطح پشتی و شكمی پر از راه راه و لكه های نزدیك به هم است .
این پرنده از لحاظ رفتار، انگل پرندگان دریایی دیگر است ، بدین ترتیب كه آنها را آنقدر دنبال می كند تا طعمه ای را كه گرفته اند رها سازند .
پرواز عادی آن زیبا و مداوم است ، ولی در مواردی مانند شاهین ها پروازهایی بسیار سریع دارد .
پرنده بالغ و بخصوص نابالغ ها لكه بزرگ و سفیدی روی بال دارند .
زیستگاه :
هم در وسط دریا و هم در نزدیك ساحل دیده می شوند
پراكندگی :
زمستانها در سواحل جنوبی ایران نسبتا فراوان است
به صورت مهاجر عبوری و به تعداد كم در دریای خزر دیده می شود

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.