اسکوا

خانواده اسکوا (Family Stercorariidae) – پرندگان ایران

پرندگانی دریایی با جثه ای بزرگ که شبیه شکاری ها هستند ، با پرو بال تیره رنگ و بالهای باریک و زاویه دار، در پرنده های بالغ شاهپرهای وسطی دم معمولا دراز است .
رنگ پروبال آنها اغلب متغیر و گمراه کننده است ولی در تمام اشکال سفیدی بن شاهپرهای بال به خوبی دیده می شود ، اغلب پرندگان دیگر را آنقدر دنبال می کنند تا طعمه ای را که در دهان دارند رها سازند ، معمولا روی سطح آب به استراحت می پردازند . نر و ماده آنها همشکل است ، روی زمین آشیانه می سازند .
اسکوای دم پیچ
انگلیسی : Pomarine skua
فرانسوی : Labbe Pomarin
لاتین : Stercorarius Pomarinus
مشخصات :
50 سانتی‌متر با احتساب دو شاهپر وسطی دم
از اسکوای قطبی بزرگتر ، پرجثه تر و سینه اش برآمده تر است ، پرنده بالغ با پرهای بلند میانی دم که بلنده بوده در انتها تاب خورده است ، مشخص می شود ، ولی ممکن است گاهی این پرها شکسته و کوتاه شده باشد ، این پرنده به دو شکل کمرنگ و پررنگ دیده می شود ؛ شکل کمرنگ آن سر و صورت تقریبا سیاه ،‌ گونه ها و طوق سفید مایل به زرد ، سطح شکمی سفید ، نوک بال ها و پهلوها با راه راه عرضی تیره رنگ و معمولا یک طوق سینه ای تیره دارد .
شکل پر رنگ آن قهوه ای پر رنگ و نسبتا یکدست است .
هردو شکل این پرنده لکه های بزرگ تقریبا سفید در زیر و روی بال دارد
پرنده نابالغ ، بطور یکدست لکه لکه قهوه ای پررنگ و نخودی است ، در سطح شکمی راه راه عرضی فراوان دارد و شاهپرهای وسطی دم آن بلند نیست . در طبیعت تشخیص آن از نابالغ اسکوای قطبی میسر نیست ، جز به کمک اندازه بزرگتر، جثه پرتر و بالهای پهن تر و گردتر .!
زیستگاه:
بیشتر دور از ساحل و در وسط دریا و گاهی در کنار ساحل نیز دیده می شوند
پراکندگی :
زمستانها در نزدیکی سواحل جنوبی ایران ، نسبتا فراوان بوده است .
به صورت مهاجر عبوری از سواحل جنوب شرقی دریای خزر گزارش شده است .
در حال حاضر و به‌طور کلی از پراکندگی این پرنده اطلاعات کامل و دقیقی در دست نیست
اسکوای قطبی
انگلیسی : Arctic Skua
فرانسوی : Labbe Parasite
لاتین : Stercorrarius Parasiticus
مشخصات :
45 سانتی‌متر با احتساب دو شاهپر بلند وسطی دم .
از لحاظ اندازه و جثه کوچکتر از اسکوای دم پیچ است و به وسیله شاهپرهای میانی دمش که درازتر و در عین حال راست و نوک تیز است ،‌ مشخص می شود
)در اسکوای دم پیچ این شاهپرها نوک پهن و تابدار است.(منقار آن از منقار اسکوای دم پیچ باریکتر است ، شکل کمرنگ این پرنده روی سرش تقریبا سیاه است که با گونه ها و پس گردن سفید مایل به زردش تضاد خاصی دارد .
سطح پشتی آن قهوه ای پر رنگ است ، سطح شکمی سفید و معمولا یک نوار سینه ای تیره رنگ دارد .
اشکال حد واسط این پرنده در سطح شکمی قهوه ای کمرنگ بوده ، طرفین سر آنها نخودی مایل به سفید و اغلب متغیر است .
شکل پررنگ آن قهوه ای مایل به سیاه یکدست می باشد .
در شکل کمرنگ پرنده نابالغ ، در سطح پشتی و شکمی پر از راه راه و لکه های نزدیک به هم است .
این پرنده از لحاظ رفتار، انگل پرندگان دریایی دیگر است ، بدین ترتیب که آنها را آنقدر دنبال می کند تا طعمه ای را که گرفته اند رها سازند .
پرواز عادی آن زیبا و مداوم است ، ولی در مواردی مانند شاهین ها پروازهایی بسیار سریع دارد .
پرنده بالغ و بخصوص نابالغ ها لکه بزرگ و سفیدی روی بال دارند .
زیستگاه :
هم در وسط دریا و هم در نزدیک ساحل دیده می شوند
پراکندگی :
زمستانها در سواحل جنوبی ایران نسبتا فراوان است
به صورت مهاجر عبوری و به تعداد کم در دریای خزر دیده می شود

نظرات بسته شده است.