اسکینک خال قرمز

نام علمی : Eumeces schneideri princeps

نام انگلیسی:  red marked skink     

نام فارسی: اسکینک خال قرمز 

 

 

پراکندگی

مشخصات: دو ردیف میانی از فلسهای پشتی پهن تر از فلسهای مجاورشان هستند؛ فاقد سپر عقب بینی ؛ دو سپر عقب چانه ای ؛ فلس بینی کاملا تقسمیم شده ؛ پلاکهای پلک پایین بزرگ , اغلب ارتفاعی بیشتر از پهنا است ؛ گوش با 3 تا 4 لوبک نوک تیز, 26 تا 28 فلس اطراف ناحیه میانی بدن .
رنگ آمیزی: ناحیه پشتی تقریبا یکدست مایل به قهوه ای , یا با اندکی خالهای خاکستری پراکنده , خط جانبی باریک کرم رنگ نا مشخص از عقب لبها از گوش گذشته و در امتداد پهلوها تا کشاله ران , این خط در پایین مایل به خاکستری می شود . دم در سطح فوقانی روشن تر از بدن ؛ اندامهای حرکتی روشنتر و قهوه ای تر از بدن , در نمونه های زنده اغلب با نقاط زرد نارنجی تا قرمز آجری , یا بدون این نقاط , که این نقاط ممکن است کم و بیش به طور منظم در ردیفهای طولی و عرضی مرتب شده اند. نوار پهلویی نارنجی تا قرمز روشن که روی دم روشن تر می شود. ناحیه شکمی مایل به زرد تا نارنجی منایل به زرد ؛ قاعده دم در این زیر گونه مایل به قرمز نیست.
 

زیستگاه: نواحی معتدل , مدیترانهای و نیمه بیابانی, در زمینهای پست یا مرتفع رستی یا صخره ای با پوشش گیاهی بوته علفی .
 

عادات و رفتار: روز فعال اند؛ مخفیگاه آنها زیر سنگها , توده های سنگ و در حفره های جانواران است؛ و نیز خودشان حفره هایی به عمق40 تا 100 سانتی متر نقب می زنند ؛ رژیم غذایی آنها بسیار متنوع شامل راست بالان , قاب بالان , دو بالان , و دیگر حشرات و نیز عنکبوتها ؛ نرم تنان , و دیگر مارمولکها است ؛ فصل تخم گذاری معمولا اواخر تابستان است .
 

پراکندگی جهانی: از مراکش تا غرب اسیا در ایران , ترکیه, ترکمنستان , آذربایجان تا گرجستان , افغانستان .
 

اندازه: اندازه پوزه تا مخرج 165 میلیمتر دم 235 میلیمتر
 

ملاحظات : این زیر گو.نه در ارتفاع پایین تر از 1400 تا 1500 متر یافت شده است . محل نمونه تیپیگ از جمهوری آذربایجان, کوههای تالش می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.