بازار آمل

بازار قدیمى آمل که در مرکز شهر قرار دارد، رکن و هستهٔ اصلى و اولیهٔ سازمان دهندهٔ‌ شهر به شمار مى‌آید. با این که در بعضى از قسمت‌هاى این بازار تغییرات شتاب‌زده و نوسازى‌هاى غیراصولى انجام شده و به دلیل مقتضیات اقتصادى – اجتماعى روزگار، زیبایى قبلى را از دست داده، ‌ اما هنوز داراى اهمیت و اعتبار است. این بازار همچنان ارتباط خود را با محلات مسکونى مجاور، به میزان قابل توجهى حفظ کرده است و به صورت مرکز تجمع و داد و ستد مردم، داراى عملکردى ممتاز است. مغازه‌هاى این بازار با سقف سفالى شیب‌دار و جلو آمده به خاطر محافظت از باران و آفتاب داراى فضاهاى باز داخلى براى تشکیل بازارهاى هفتگى در روزگار گذشته است. این بازار نیز مانند بازارهاى قدیمى دیگر، ‌ علاوه بر وظیفهٔ اصلى خود یعنى مبادلهٔ کالا، نقش فرهنگى و مبادلهٔ افکار و عقاید، ‌ نشر اخبار و مرکز ارتباطات اجتماعى مردم نیز بوده است. در حال حاضر این بازار نقش بسیار مهمى را در زندگى اقتصادى – اجتماعى مردم ایفا مى‌کند. ساختار فضایى، عناصر معمارى و کالاهاى صنایع دستى و محصولات بومى آن از جاذبه‌هاى بازار به حساب مى‌آیند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.