باغ بیرم آباد، کرمان

این باغ  در شرق شهر کرمان و در جوار بنای تاریخی تخت درگاه قلی بیگ قرار دارد و اکنون در اختیار آستان قدس رضوی قرار دارد از یادگارهای بیرام بیک افشار است، این شخص سر کرده تیره قاسملو  بود که در زمان شاه اسماعیل صفوی(916 هجری) به کرمان آمدند، وی از سوی محمدخان استاجلو به اداره کرمان برگزیده شد. مدیر حفظ و احیای سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمان ادامه داد: باغ بیرم آباد گویا منسوب به همین بیرام بیک است، ابن باغ بعدها جزو اموال و موقوفات گنجعلی خان زیک درآمد، احتمال دارد که بعد از قلع و قمع افشارها توسط شاه عباس و روی آمدن گنجعلی خان این باغ نیز با اموال دیگر افشاران مصادره شده باشد. کتیبه های زیبای صفوی تا همین اواخر در این باغ بود، یک چند هم این باغ مرکز پیشاهنگی بود. باغ بیرم آباد چهار و نیم هکتار وسعت دارد و بر اساس وقفنامه موجود، در زمان قاجاریه توسط چهار تن فرزندان قلی بیک نامی به آستان قدس رضوی واگذار شده است. ساختمان زیبایی در وسط آن با سبک صفوی ساخته شده و کاشیکاری و کتیبه های آن کم و بیش باقی است .

در سال 87 با توجه به نیاز شهری و درخواست شهرداری کرمان مبنی بر صدور مجوز اجرای اتوبان در حریم باغ بیرم اباد و مساعدت و همکاری  سازمان این مهم به واقعیت پیوست و یکی از مهمترین باغات تاریخی استان در معرض دید مستقیم مردم قرار گرفت. در حال حاضربخش های قدیمی این باغ درحد امکان حفاظت و استحکام بخشی شده و قسمتهای تخریب شده آن نیزدر حال بازسازی می باشند تا منظره ی مناسب و قابل توجهی فراهم آید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.