باغ پهلوان‌پور مهریز یزد

باغ پهلوان پور مهریز به دلیل روان بودن آب از داخل آن از گذشته دارای جاذبه خاصی بوده است. این آب از قنات مشهور به "حسن آباد" سرچشمه می گیرد و …
به جز باغ پهلوان پور به طور مستقیم از هیچ یك از باغهای منطقه عبور نمی كند.
آب قنات حسن آباد درختان چناری را كه در حاشیه آن روییده اند، سیراب می كند. علاوه بر قنات ذكر شده این باغ از طریق دو رشته آب دیگر به نام قنات شاه حسینی و قنات مزویر آباد، آبیاری می شود.
باغ دارای 16 حقابه (سهمیه آب در اصطلاح محلی یزد حقابه نامیده می شود) است كه هر 12 روز یكبار به آن متعلق می گیرد. زمان هر حقابه بین 10 الی 11 دقیقه است كه به آن سبو نیز گفته می شود.
دو طرف جوی اصلی باغ پهلوان پور درختان تنومند و سالخورده چنار قرار دارند. درختان مثمر باغ نیز شامل انار، بادام و خرمالو است و كاشت این درختان با توجه به گرمای زیاد استان یزد نمایانگر آب و هوای متفاوت نسبتاً خنك این منطقه است.
باغ پهلوان پور از لحاظ معماری نمایانگر تغییرات سبك باغسازی كهن ایرانی به سمت و سوی باغسازی رایج امروزی است. این باغ شامل یك مجموعه ورودی، ساختمان كوشك یا شربتخانه، بنای زمستانخانه، بنای سرایداری، حمام و آشپزخانه است. سبك معماری آن تركیبی از معماری كوشكی و حیاط مركزی است كه كوشك اصلی در مركز آكس اصلی باغ قرار دارد، مسیر عبوری آب در باغ نیز از این محور است. علاوه بر این محور اصلی آب در دو محور دیگر نیز جریان دارد كه باغ آرایی حول این دو محور به وجهی زیبا صورت گرفته است، به این معنا كه درختان نظام ساز باغ در حاشیه این دو خیابان كاشته شده اند.
مجموعه ورودی باغ شامل برج – اصطبل و كاهدان است. تزیینات برج همانند تزیینات دوره زندیه است اگر چه تاریخ احداث تمامی این سه بنای ذكر شده مربوط به دوره قاجار است. زیباترین بنای باغ كوشك یا شربتخانه است كه در آكس اصلی ترین مسیر باغ واقع گردیده است. ساخت كوشك به دوره قاجار مربوط می شود و در سه سطح (دو و نیم طبقه) طراحی شده است. بخش داخلی كوشك شامل تالار- حوضخانه و گوشوارها است كه آب قنات حسن آباد پس از آنكه وسط كوشك عبور می نماید، و در باغ جاری می شود. بنای معروف دیگر كه در مجموعه وجود دارد، بنای زمستانخانه است كه ساخت آن به دوره پهلوی اول مربوط می شود از آن جهت به زمستانخانه مشهور است كه جهت آن با توجه به اقلیم منطقه، بنا را برای استفاده در زمستان مناسب می ساخته است. این بنا در یك طبقه ساخته شده و اتاقهای نشیمن، پستو ، طنبی و مطبخ را شامل می شود.
در كنار كوشك آشپزخانه ، حمام و انباری قرار داشته است كه اخیراً بوسیله حفاری از زیر خاك بیرون آورده شدند. بنای مشهور به سرایداری نیز كه محل سكونت و كارگاه خدمه باغ بوده است در جبهه شمالی باغ قرار دارد.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.