بیابان لیبی

بیابانی در شمال شرقی آفریقا، بخش شمال شرقی صحرا، در شرق لیبی، غرب مصر و شمال غربی سودان قرار دارد. در مصر آن را بیابان غربی می شناسند. منطقه ی خشكی از تپه های شنی و پهنه های سنگی كه در نقطه تلاقی مرزهای لیبی، مصر و سودان تا ارتفاع 1907 متر ارتفاع می یابند.

واحه های این بیابان، آل كوفراه و آل جغبوب در لیبی و سیوا و بحریه در مصر را شامل می گردد. ضمناً ذخایر معدنی عمده ای از نفت و گاز طبیعی در حاشیه ی شمالی این بیابان واقع شده اند.

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.