ترمیم اعضای قطع شده در دوزیستان

در دمداران ( سمندرها ) قدرت ترمیم اعضای قطع شده بسیار زیاد است . نه تنها آبشش ها و دم ، بلکه اعضای حرکتی نیز اگر بوسیله چند سوسک یا ماهی گرسته گاز گرفته شوند یا توسط یکی از همنوعان جانور پاره گردند مجددا" بطور کامل ترمیم خواهند شد .

قدرت ترمیم در یک گروه تخصص یافته تر دوزیستان نیز وجود دارد اما چنانچه نمونه جوانتر باشد ترمیم قسمت های از دست رفته به شکل کامل تری انجام خواهد شد .

دم لارو ممکن است گاز گرفته شده یا چندین بار زخمی شود ولی هر بار به اندازه قبلی خود رشد خواهد کرد .  البته زمانی که تقریبا" دوره جذب دم فرا رسیده باشد نیز صادق است .

اگر اندام حرکتی عقبی یک لارو در حال دگر دیسی صدمه ببیند (حتی اگر محل صدمه در بالای زانو واقع شده باشد و یا قبل از کامل شدن دگر دیسی این اندام قطع گردد ، بطور کامل ترمیم خواهد شد .

بعد از اینکه قورباغه شکل نهایی خود را می گیرد قدرت ترمیم بسیار کم می شود اگرچه اندام حرکتی صدمه دیده همواره به جایگزین کردن قسمت از دست رفته تمایل نشان می دهد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.