تنگ نخل خین، بستک

    

نام فارسی:  تنگ نخل خین، بستک

نام انگلیسی: Nakhl-e-Khin canyon

 

 

موقعیت جغرافیایی

تنگ نخل خین در موقعیت جغرافیایی E540219 N272116 در استان هرمزگان واقع است. این تنگ در 2 کیلومتری شمال روستایی به همین نام قرار گرفته است. ارتفاع تنگ از سطح دریا در حدود 840 متر است و در اثر فرسایش آبی رودحانه فصلی ایجاد شده است. طول این تنگ در حدود 3 کیلومتر است. این رودخانه پس از سرچشمه گرفتن از ارتفاعات گاوبست از رشته کوههای زاگرس جنوبی و گذر از این تنگ وارد دشت برشت در شرق آن می شود. دسترسی به این منطقه از طریق جاده بستک به لار، روستای فاریاب سنگویه، جاده خاکی مقابل این روستا به روستای نخل خین قابل انجام است. نخل خین، روستایی است از توابع بخش مرکزی شهرستان بستک در استان هرمزگان است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.