جزیره ام سیله (خان)

نام جزیره:  جزیره ام سیله

 

 

موقعیت جغرافیایی

این جزیره در موقعیت جغرافیایی N275955 E511944 قرار دارد. جزیره خان با مساحتی در حدود 4 کیلومتر مربع در مغرب برد خون کهنه واقع شده است. بردخون شامل دو آبادی بنام بردخون نو و کهنه با فاصله 3 کیلومتر از هم است و بردخون کهنه به دریا نزدیکتر است. فاصله جزیره خان از ساحل دریا 4 کیلومتر وتا بردخون کهنه 8 کیلومتر است. جزیره ام سیله یا جزیره خان درنزدیکی مصب رودخانه مند در امتداد شمال غرب به جنوب شرق کشیده شده است. این جزیره کاملاً مسطح است به طوری که تحت تاثیر جزر ومد نیمه ماه بخش اعظم آن را آب دریا فرا می‌گیرد. سواحل ماسه‌ای این جزیره محل تخم گذاری لاک‌پشتان دریایی است و قسمت‌های مرکزی آن که پوشیده از گیاهان شور دوست با حداکثر ارتفاع ۸۰ سانتیمتر است پناهگاه مناسبی جهت لانه‌سازی و زادآوری تعدادی از انواع پرستوها است. این جزیره غیرمسکونی است وفاقد هرگونه درخت و درختچه می‌باشد. پرندگانی که در جزیره خان تخم گذاری وجوجه آوری می نمایند عبارتند از: پرستوهای دریایی، گلرابی، کاکلی کوچک، پرستوی دریایی پشت دودی، و سلیم.

 

جزیره ام سیله یا خان از جزیره‌های غیر مسکونی ایرانی در خلیج فارس است. جزیره خان  مغرب روستای برد خون کهنه واقع شده‌است. فاصله جزیره خان از ساحل دریا 4 کیلومتر می‌باشد. منشا  این جزیره رسوبی بوده ولی در تشکیل آن صدفهای دریایی هم نقش داشته‌اند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.