جشن عروسی درخت نارنج

در شیراز رسم بر این است که اگر درخت نارنجی که در خانه است ، نارنج کم بدهد یا اصلاً ندهد ، آن را عروس کنند و برایش مراسم عروسی بگیرند . برای این کار ، ابتدا زن صاحب خانه، زنان همسایه را دعوت به عروسی درخت نارنج می کند ، همه در یک زمان مشخص در خانه جمع می شوند و زن صاحبخانه اره ای را بر می دارد تا شاخه های درخت را ببرد . یکی از زنان همسایه جلو می آید و ضامن درخت می شود . سپس تور بسیار نازکی روی درخت می کشند ، شکر پنیر روی درخت می پاشند ، کِل می زنند ، واسونک می خوانند و شادی می کنند و بر این باورند که آن درخت ، سال بعد در فصل بهار ، بار نارنج خواهد داشت .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.