جکوی انگشت برگی کرمانشاهی

نام علمی : asaccus kermanshahensis

نام انگلیسی :kermanshah leaf toed gecko

نام فارسی:جکوی انگشت برگی کرمانشاهی

 

 

پراکندگی

مشخصات: 4 جفت فلس زیر چانه ای که تعداد 21 تا 24 فلس دانه ای شکل کوچک در حاشیه آنها قرار گرفته اند؛ برآمدگیهای (توبرکولهای) بزرگ پشتی صاف ( در قسمت عقبی پشت نوک دار و بطور ضعیف تیغه دار)؛ قطر هر برآمدگی پشتی بزرگتر از سه چهارم قطر سوراخ گوش؛ 8 تا 9 ردیف طولی از برآمدگیها در ناحیه میانی پشت بدن؛ هر برآمدگی پشتی توسط 4 تا 7 فلس دانه ای شکل کوچک از برآمدگی مجاور جدا شده است؛ حلقه های برآمدگی دار دم توسط 3 تا 6 ردیف عرضی از پولکهای کوچک از هم جدا شده اند.
رنگ آمیزی: پشت مایل به خاکستری – کرم با لکه های پراکنده، نامنظم قهوه ای تیره، که لکه های روی سر و اندامهای حرکتی بسیار کوچکتر از پشت و پهلوها هستند؛ فاقد نوارهای تیره روی دم.
 

زیستگاه: کوههای زاگرس در شکافهای صخره ای و غارهای کوچک.
 

عادات و رفتار: در شب فعالند، روزها در شکافها و زیر سنگها بسر می برند؛ بیشتر از پشه ها، مورچه ها و دیگر حشرات کوچک تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران (فقط از استان کرمانشاه).
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 56 میلیمتر دم ؟
 

ملاحظات: این گونه برای اولین بار توسط رستگار پویانی (1996) از ایران، استان کرمانشاه، ناحیه میان راهان واقع در 40 کیلومتری شمال شرقی شهر کرمانشاه، جمع آوری، شناسایی و توصیف گردید؛ و تنها یک نمونه ماده و دو نمونه نر بدست آمده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.