جکوی انگشت کج ورنر

نام علمی : cyrtopodion gastrophole

نام انگلیسی : werner's bent toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کج ورنر

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلس های زیر چانه ای مشخص که جفت پیشین بزرگ و در تماس با هم هستند؛ فاقد برآمدگیهای زیر رانی؛ فقط نرها دارای 4 تا 6 منفذ پیش مخرجی هستند؛ فلسهای زیر دمی پلاکی شکل بزرگ که به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش یافته اند؛ پلاکهای زیر دمی در یک ردیف منفرد میانی؛ برآمدگیهای پشتی بطور مشخص کوچکتر از فضای بین هم و مدور هستند؛ اندازه پوزه کمتر از یک و نیم برابر قطر چشم؛ برآمدگی های دمی حلقه انتهایی را در هر بند تشکیل می دهند؛ اندامهای حرکتی و دم باریک و لاغر؛ 10 تا 60 فلس شکمی در ردیف عرضی میانی شکم؛ فاصله 6 تا 8 فلس شکمی در ردیف عرضی برابر با اندازه پوزه.
رنگ آمیزی: سطح رویی خاکستری حنایی روشن با نقاط قهوه ای تیره تر که بطور عرضی و طولی مرتب شده اند، بعضی اوقات بهم پیوسته اند و 6 نوار عرضی مشخص را تشکیل می دهند، اولین نوار روی گردن و ششمی روی ناحیه خاجی؛ اندامهای حرکتی با نوارهای عرضی نامشخص؛ دم با نوارهای عرضی قهوه ای تیره مشخص.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی و بیابانی یا ساحلی در کوهپایه ها و دامنه ها، زمینهای سنگلاخی، بناهای آجری گلی با پوشش گیاهی اندک.
 

عادات و رفتار: معمولاً شبها فعالند ولی در اواسط روز نیز در مکانهای سایه دار و تاریک فعالیت می کنند؛ در شکاف دی.ارهای گلی، لای آجرها و زیر سنگها مخفی می شوند؛ از حشرات نظیر قاب بالان و غیره تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: ایران.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 54 میلیمتر دم 62 میلیمتر.
 

ملاحظات: این گون نزدیکی زیادی با گونه Cyrtopodion agamuroides دارد؛ فلسهای شکمی در گونه C.gastrophole بزرگ، و بزرگتر از برآمدگی های پشتی، برآمدگیهای پشتی کمی مدور هستند. محل نمونه تیپیک این گونه از ایران، استان فارس گزارش شده است.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.