جکوی انگشت کوتاه بلانفورد

نام علمی : cyrtopodion brevipes

نام انگلیسی: blanford's short toed gecko   

نام فارسی: جکوی انگشت کوتاه بلانفورد

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای زیر چانه ای مشخص؛ فاقد برآمدگی های زیر رانی؛ فقط نرها منافذ پیش مخرجی دارند؛ فلسهای زیر دمی پلاكی شكل بزرگ كه به فاصله پهنای سر در عقب مخرج گسترش یافته اند؛ پلاكهای زیر دمی در یك ردیف منفرد میانی؛ برآمدگیهای پشتی بطور مشخص بزرگتر از فضای بین هم هستند، و بشدت تیغه دار و سه سطحی؛ اندازه پوزه كمتر از دو برابر قطر چشم؛ برآمدگی های دمی حلقه انتهایی را در هر بند تشكیل می دهند؛ اندامهای حركتی و دم درشت و ستبر؛ 10 برآمدگی پشتی در طویل ترین ردیف عرضی پشت؛ پهنای برآمدگیهای پشتی تقریباً هم اندازه با قطر گوش؛ دارای 9 فلس در لب بالا.
رنگ آمیزی: پشت خاكستری با سه خط طولی نامعلوم تیره روی پشت كه 8 اثر بنفش خاكستری تیره سایه دار به شكل نوك پیكان را تشكیل داده است؛ یك نوار تیره نامشخص از چشم تا شانه ها؛ 12 نوار عرضی تیره روی دم؛ سطح پشتی سر با طرح مرمری تیره؛ ناحیه شكمی سفید.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی خشك ساحلی، در دشتهای ماسه ای با گیاهان پراكنده.
 

عادات و رفتار: شبها یا هنگام غروب فعالند؛ از حشرات و عنكبوتها تغذیه می كنند؛
 

پراكندگی جهانی: ایران، پاكستان.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 44 میلیمتر دم 51 میلیمتر.
ملاحظات: محل نمونه تیپیك از ایران، استان سیستان و بلوچستان، در نزدیكی بمپور می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.