جکوی دم کلفت زگیل دار

نام علمی : bunopus crassicaudus

نام انگلیسی :thick tailed tuberculatedنام فارسی : جکوی دم کلفت زگیل دار

پراکندگی

مشخصات: یک جفت فلسی زیر چانه ای در تماس با فلس چانه های؛ فلسهای شکمی صاف؛ سه چهارم قسمت عقبی دم با پلاکهای بزرگ زیر دمی.
رنگ آمیزی: سطح پتی مایل به قهوه ای – خاکستری، با پنج نوار عرضی تیره تر، اولی روی ناحیه پشت گردن، پنجمی روی ناحیه خاجی؛ اطراف سر با رگههای طولی تیره؛ سطح شکمی سفید؛ ۹ نوار تیره روی دم که پهنای هر نوار برابر با پهنای فضای بین دو نوار.
زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی، در دشتهای رسوبی هموار یا تپه ای، با پوشش گیاهی اندک، اغلب از نوع بوته ای یا درختچه ای پراکنده، و نیز اطراف زمینهای کشاورزی و خانه ها.
عادات و رفتار: شبها فعالند، بندرت در روز دیده می وشند؛ زیر سنگها، شکافها، حفره ها و غیره مخفی می شوند؛ از حشرات و عنکبوتها تغذیه می کنند.
پراکندگی جهانی: ایران.
اندازه: نوک پوزه تا نخرج ۵۴ ملیمتر دم ۵۶ میلیمتر.
ملاحظات: در نمونه هایی از قزوین که توسط S.C.Anderson بررسی شده، نرها دارای ۵ تا ۷ منفذ پیش مخرجی، و پلاکهای شکمی در سه چهارم خلفی دم بزرگ بودند. محل نمونه تیپیک از قم می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.