جکوی فلس تیغه ای عراقی

نام علمی : carinatogecko heteropholis

نام انگلیسی : iraqi keel scaled gecko  

نام فارسی : جکوی فلس تیغه ای عراقی

 

 

پراکندگی

مشخصات: فلسهای ناحیه میانی پشتی کمی کوچکتر یا کمی برابر با فلسهای شکمی؛ فلسهای سطح رویی ساعد یک شکل؛ ردیف زیری جانبی فلسهای زیر انگشتی نوک تیز؛ 15 تیغه زیر انگشتی در چهارمین انگشت؛ برآمدگیهای دمی بطور مشخص متورم، اما نوک دار نیستند و لبه های خلفی آنها برآمده نیستند.
رنگ آمیزی: پشت خاکستری – قهوه ای روشن، با هفت اثر باریک تیره بشکل 8، که بسمت دم نوک تیزتر می شوند، حاشیه عقبی این آثار با نوارهای پهنتر روشن، اولین اثر روی گردن، هفتمی روی ناحیه خاجی؛ طرح روی دم مانند پشت بدن؛ اندامهای حرکتی و انگشتها دارای نوارهای عرضی تیره کمرنگ.
 

زیستگاه: نواحی نیمه بیابانی، در کوهای نسبتاً کم ارتفاع، داامنه ها، با پوشش گیاهی پراکنده درختی یا بوته ای.
 

عادات و رفتار: فعالیت در شب؛ در زیر سنگها، پوسته درختان، چوبها و غیره مخفی می شوند؛ از حشرات کوچک و عنکبوتها تغذیه می کنند.
 

پراکندگی جهانی: عراق، ایران.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 31 میلیمتر دم 34 میلیمتر.
 

ملاحظات: محل نمونه تیپیک از استان اربیل واقع در عراق می باشد

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.