جکوی پلنگی

نام علمی : eublepharis macularius

نام انگلیسی : leopard gecko

نام فارسی : جکوی پلنگی

 

 

پراکندگی

مشخصات: 11 تا 17 منفذ پیش مخرجی؛ اولین فلس لب پایین معمولاً در تماس با سپر زیر چانه ای؛ صفحه‌های زیر انگشتی با برآمدگیهای کوچک؛ 46 تا 57 فلس حاشیه پلکی؛ فلس‌های شکمی گرد و در 21 تا 30 ردیف طولی؛ 3 ردیف عرضی فلس در سطح زیرین هر حلقه دم.
رنگ آمیزی: بالغ‌ها در پشت زرد تا خاکستری بنفش کمرنگ گاهی قهوه ای تیره، اغلب آمیخته با صورتی، همراه با نقاط آبی سیاه که در برخی پراکنده و مجزا و در برخی پیوسته که طرح شبکه ای را به وجود می آورند؛ سر با طرح شبکه ای یا لکه‌های تیره و روشن؛ جوانها در پشت قهوه ای تیره تا سیاه همراه با دو یا سه نوار پهن عرضی زرد که با افزایش کمرنگ تر می شود.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی نیمه خشک، در دشت‌های تپه ای سنگلاخی با خاکهای رسی دارای پوشش گیاهی اندک پراکنده بیشتر از نو بوته ای
 

عادات و رفتار: شبها و نیز اوایل صبح و اواخر روز فعالیت می کنند؛ از حشرات، عنکبوتان و نیز بی مهرگان کوچک تغذیه می کنند، پس از تغذیه معمولاً به وسیله زیان چشمهای خود را لیس می زنند؛ درم نقش ذخیره چربی را بر عهده دارد. نرها معمولا با یکدیگر حالت تهاجمی دارند؛ فصل تولید مثل آنها از اسفند تا آذر ماه گزارش شده است؛ در سال چندین بار تخمگذاری می کنند، و در هر بار تا 2 تخم می گذارند، که بسته به دمای هوای تخمها پس از 35 تا 60 روز باز می شوند؛ معمولاً حدود یکسالگی بالغ می شوند، و عمر آنها 15 تا 22 سال در اسارت گزارش شده است.
 

پراکندگی جهانی: ایران، افغانستان، پاکستان، هند.
 

اندازه: نوک پوزه تا مخرج 160 میلیمتر دم 90 میلیمتر.
 

ملاحظات: خصوصیات ذکر شده مربوط به نمونه‌های غیر ایرانی است. محل نمونه تیپیک از پاکستان، پنجاب می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.