جکوی پلنگی

نام علمی : eublepharis macularius

نام انگلیسی : leopard gecko

نام فارسی : جکوی پلنگی

 

 

پراکندگی

مشخصات: 11 تا 17 منفذ پیش مخرجی؛ اولین فلس لب پایین معمولاً در تماس با سپر زیر چانه ای؛ صفحه‌های زیر انگشتی با برآمدگیهای كوچك؛ 46 تا 57 فلس حاشیه پلكی؛ فلس‌های شكمی گرد و در 21 تا 30 ردیف طولی؛ 3 ردیف عرضی فلس در سطح زیرین هر حلقه دم.
رنگ آمیزی: بالغ‌ها در پشت زرد تا خاكستری بنفش كمرنگ گاهی قهوه ای تیره، اغلب آمیخته با صورتی، همراه با نقاط آبی سیاه كه در برخی پراكنده و مجزا و در برخی پیوسته كه طرح شبكه ای را به وجود می آورند؛ سر با طرح شبكه ای یا لكه‌های تیره و روشن؛ جوانها در پشت قهوه ای تیره تا سیاه همراه با دو یا سه نوار پهن عرضی زرد كه با افزایش كمرنگ تر می شود.
 

زیستگاه: نواحی بیابانی نیمه خشك، در دشت‌های تپه ای سنگلاخی با خاكهای رسی دارای پوشش گیاهی اندك پراكنده بیشتر از نو بوته ای
 

عادات و رفتار: شبها و نیز اوایل صبح و اواخر روز فعالیت می كنند؛ از حشرات، عنكبوتان و نیز بی مهرگان كوچك تغذیه می كنند، پس از تغذیه معمولاً به وسیله زیان چشمهای خود را لیس می زنند؛ درم نقش ذخیره چربی را بر عهده دارد. نرها معمولا با یكدیگر حالت تهاجمی دارند؛ فصل تولید مثل آنها از اسفند تا آذر ماه گزارش شده است؛ در سال چندین بار تخمگذاری می كنند، و در هر بار تا 2 تخم می گذارند، كه بسته به دمای هوای تخمها پس از 35 تا 60 روز باز می شوند؛ معمولاً حدود یكسالگی بالغ می شوند، و عمر آنها 15 تا 22 سال در اسارت گزارش شده است.
 

پراكندگی جهانی: ایران، افغانستان، پاكستان، هند.
 

اندازه: نوك پوزه تا مخرج 160 میلیمتر دم 90 میلیمتر.
 

ملاحظات: خصوصیات ذكر شده مربوط به نمونه‌های غیر ایرانی است. محل نمونه تیپیك از پاكستان، پنجاب می باشد.

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.