حداکثر افق قابل رویت در زمینهای بدون عوارض طبیعی

یکی از نکات قابل توجه در یک افق بدون عوارض طبیعی بعد قابل رویت انسان است. با احتساب گرد بودن زمین این بعد بر اساس فرمول d=3.57x(h)^1/2 محاسبه میگردد. که در آن d نمایانگر مسافت یا افق دید، و h قد بیننده است. از این رو برای یک فرد با قد 170 سانتیمتر ماکسیمم بعد قابل مشاهده بر روی یک زمین بدون عوارض طبیعی 4.7 کیلومتر، برای فرد با قد 2 متر در حدود 5 کیلومتر و برای یک فرد ایستاده بر فراز ارتفاع 100 متری در حدود 39 کیلومتر است. با توجه به تغییرات اندک ارتفاع در دریا و کویرهای مسطح این روش میتواند در تخمین مسافت ها کمک کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.