خانه بارفروش، کاشان

موقعیت: پشت مشهد، زیر محله گذر آقا از جمله خانه های اواخر عصر قاجار است. بخش اندرونی خانه کاملا از بخش بیرونی مستقل بوده و در در حیاط جدا از هم این دو بخش را تعریف میکند. فضا های اندرونی خانه به شیوه چهار طرف ساخت و در یک طبقه حول حیاط اندرونی قرار گرفته اند. حیاط بیرونی به صورت دو طرف ساخت و در یک طبقه بنا شده که البته در بخش کوچکی از یک جبهه آن یک سرداب کوچک در طبقه زیرزمین قرار دارد. فضا های سرداب، شاه نشین، هشتی ورودی، وایوان تابستانی فضا های اصلی معماری این خانه هستند. تزئینات این بنا در گچ بری های ساده بدنه ها خلاصه می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.