خانه خدیوی، زنجان

بنای خدیوی در ضلع شمال غربی خانه ذوالفقاری و در سمت جنوبی خیابان هفت تیر واقع گردیده، در ضلع شرقی و منتهی الیه خیابان هفت تیر به خیابان سعدی وسط قرار دارد. بنای خدیوی در محله ای معروف به دالان آلتی و در ضلع جنوبی خیابان فعلی هفت تیر واقع گردیده .

نظر به اینکه هیچگونه کتیبه و یا نوشته ای که دال به زمان ساخت بنا باشد بدست نیامده زمان دقیق ساخت بنا بر ما مشخص نیست لذا با عنایت به سبک و نوع سنگ در اوائل پهلوی ساخته شده است.خانه خدیوی از جمله بناهایی می باشد که متاثر از الگوهای رایج از غرب با حفظ ستنهای هنری و تزئینی ایرانی و ملهم از شیوه های محلی این سامان در ده های پایانی سده قرن …… ه.ق در عرضه معماری ایران شکل می گیرد. این عمارت  بصورت دو اشکوبه ساخته شده است که کاربری و اهمیت هر بخش از بنا با به حداکثر رساندن تزئینات مشخص شده. بنا در حال حاضر بصورت مسکونی بوده و در اختیار مالک ( آقای خدیوی ) می باشد.

بنای خدیوی را می توان یک نمونه کامل از نظر تزئینات دانست که در اوائل پهلوی در این استان ساخته شده از جمله تزئینات این بنا می توان به آجرکاریهای نما ، گچ بریهای زیبا و ستونها و نماها، لمبه کاری با نقوش متنوع ، وجود ایوان که برروی شش ستون چوبی با پوشش گچی استوار گردیده و همچنین په وجود نرده های تزئینی اشاره نمود.

 

بنا فعلا تحت ماکیت آقای خدیوی می باشد و همچنین تا بحال در زمینه ثبت آن نیز اقدامی صورت نپذیرفته است .

از آنجائیکه بنای مزبور از جمله بناهای زیبا با تزئینات حائز اهمیت بوده و نظر به اینکه مالکین آن نیز در زمینه حفظ آن همکاری لازم را داشته لذا این مدیریت در زمینه برداشت نقشه و همچنین عکسبرداری و تهیه تاریخچه و مستند سازی آن اقدامات مقتضی را معمول داشته است.

با عنایت به اینکه بنای مزبور از نظر سبک ساخت و تزئینات حائز اهمیت بوده و با توجه به اینکه اینکه این بنا در داخل بافت قدیمی و نزدیک به بناهای ثبت شده از جمله خانه ذوالفقاری، و همحنین بنای رختشویخانه قرار گرفته و از آنجائیکه شهرداری در نظر دارد خیابان ضلع شمالی بنای خدیوی (خ هفت تیر) را عریض نموده که قطعا موجب تقویت آن خواهد بود لذا بمنظور حفظ بنا، ثبت آن درفهرست آثار تاریخی ضروری می نماید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.