خانه علوی، نایین

نای تاریخی خانه علوی ازنظرمعماری بسیار حائز اهمیت بوده ازاجزاء مختلفی از جمله سردر بسیار زیبا و بلند که بربالای آن سه برج مدورکوچک قرارداشته و جنبه تزئینی دارد ساخته شده است.درقسمت پائین سردر, پیشطاق بسیار زیبا که با رسمی بندی شمشه ای با گچ ساخته شده دیده می شود بعد از عبور از ورودی و پیشطاق به هشتی زیبا و بزرگی برمی خوریم که سقف آن نیز باشمشه گچ و سیم گل به صورت رسمی بندی تزئین گردیده است .

 

  هشتی خانه بوسیله دالانی باحیاط ارتباط یافته است .ازقسمتهای دیگر این بنا حیاط به صورت چهارضلعی در مرکز بوده که فضاهای معماری در چهارجهت آن قراردارد در وسط حیاط گودال باغچه ای جهت دسترسی به آب قنات ساخته شده است که در دو گوشه شمال غربی و جنوب شرقی کانالهای قنات مشهود است دورتادور گودال باغچه را غلامگردش یا مردگرد احاطه نموده در جبهه غربی بنا ایوانی بلنددر وسط قرار داشته و دردوطرف اتاقی در دوطبقه به صورت سه دری ساخته شده است که مهمترین قسمت بنارا شامل می شود درروبروی این جبهه اتاق پنج دری قرار داشته و در دوجبهه شمالی و جنوبی اتاقهای سه دری وجود دارد.

 

ساخت کلی بنا براساس شکل ساختمان و نوع معماری احتمالا" متعلق به دوره صفوی بوده ولیکن در دوره های بعدی الحاقاتی داشته است .
در پشت ساختمان اصلی فضاهای خدماتی به عنوان مطبخ , حمام , بهاربند ساخته شده است . در حال حاضر خانه مذکورمتروکه بوده و به تعمیرات زیادی نیازدارد. تزئینات بنا محدود به سه برج تزئینی بالای سردر ورودی رسمی بندیهای پیشطاق ,هشتی و ایوان بلند و سیم گلهای موجود در نماهای داخلی ساختمان می باشد .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.